در حال بارگذاری ...
 • یادداشتی بر یک کارگاه آموزشی در چهارمحال و بختیاری

  آناتومیِ معناییِ کارگاهِ خلاقِ علیرضا کوشک جلالی

  ایران تئاتر: مهدی جعفری فارسانی یادداشتی را از کارگاه آموزشی علیرضا کوشک جلالی در چهارمحال بختیاری به رشته تحریر آورد. این یادداشت پیش‌ازاین در سایت تئاتر چهارمحال بختیاری منتشرشده است.

  در متن یادداشت جعفری فارسانی آمده است:
  کارگاهِ کوشک درواقع نوعی عکس‌برداری اشعه ی ایکس از تئاتر است. پنداری نگاهی «دیکانستراکتیویستی» به هنرِ اجرا از این کارگاه متبادر می شود؛ یعنی که نه تنها مواجهه با تئاتر را واسازی می کند، بلکه روشِ اندیشیدن و دریافتِ کارگردان، بازیگر و... از تئاتر را از شکل ِ متعارف آن به دریافتی خلاقانه رهنمون می کند. یکجور نَقب زدن به لابیرنتی از جنون و اعجاز که نه تئوری های متعارف را برمی تابَد ونه خیلِ تمرین هایی ست که تو هیچ مکاشفه ای در آن نمی بینی و تنها نامِ تئاترِ خلاق را بر دوشِ خویش به عبث یدک می کشند.
  کارگاهِ کوشک با همین حالایِ تو کار دارد
  همین حالایِ یک اِتود گیرم...
  همین حالایِ چیستیِ باهم بودن...
  همین حالایِ کشف و خلق...
  و مهم تر از همه دیالوگ...
  از منظرِ کوشک "دیالوگ و دیالوگ و دیالوگ و باز هم دیالوگ..."
  آنچه تئاترِ ایران از آن می رنجد از یکجور شوم بختیِ مونولوگ معابانه ای ست که باز هم به عبث بینی مابینِ کارگردان و بازیگر، بازیگر و کارگردان و عواملِ دیگر یک اجرا و حتی با تماشاگر نهادینه شده ست...یعنی هر کس حرفِ خودش را می زند...و گفت و شنیدی در میانه نیست...
  من می گویم من می گویم و این من بد طور مرضی ست...
  کارگاهِ کوشک بر پایه ی همین حالایِ "ما می گوییم "بنا دارد که بَنا شود...
  و این مایِ جمعی ست که با خودش گذشته می آورد با خودش تئوری می آورد. با خودش آگاهی و شناخت می آورد و کشف و شهود...؛ و حتا تکنیک...
  کارگاهِ کوشک پنداری پژواکِ بیانیه ی مشهورِ "رَمبو"ست که می گفت "من دیگری هستم."و پنداری دیگری، من؛
  یکجور دموکراسی برایِ خلقِ یک اثر...
  بی گمان این نگاهِ کوشک به امرِ آموزشِ تئاتر از احاطگی و شناختِ دقیق او از تمامِ مَشرب هایِ هنری ست...کوشک به ما می آموزد که نقطه یِ ثقلِ خلاقیت واعجاز این است که تو ستایشگری از عشق را بیاموزی...؛ و در پرانتز باید گفت که چیستی اینکه ایشان با تمامِ شرایطِ جسمانی و دلمشغولی های دیگر این همه مسافت را طی می کند که به نسلِ دیگر تئاتر بیاموزد تنها و تنها همین عشق است که حالا عشق، ستایشگرِ اوست...
  پس ناگفته پیداست که کوشک نه چشمداشتی به غمِ نان دارد در این ایران گردی اش برای آموزش و نه دوره گردیِ هنرمندانه از نوعِ ارسطویی اش دارد... هرچه هست همه دیوانگی و جنون در گدارِ آناتومیِ عشق است که او را بی دریغ کرده ست...؛ و خوشا کوشک که بر تیماجِ هر شهری کارت پستالی از او نمایه ای از عشق است...نمایه ای از دیالوگ و تحملِ دیگری و خلقِ خلاقانه ی مخیله ای انسانی...
  کوشک دریافتِ آگاهانه ی خویش از تئاتر امروز را به غایت و به زبانی ساده و ملموس به نسلِ ما می آموزد بی جنجال و بی تئوری و مؤلفه هایِ دهن پر کن و وقتی این نسل، به دریافتِ درست و آگاهانه ای از خلاقیت در تئاتر رسید به او می گوید حالا تو پیش برو...!
  نگرشی که سینه به سینه تعمیم داده می شود به نسل هایِ بعدی ...و کوشک می کوشد که جزبه جزء بیاموزد ...اصرارِ آگاهانه ی او بر ریتم شناسی، نظم و...
  از او رهبرِ ارکستری را ساخته که ارکسترش کوک و ژوست می نوازد ...
  و وسواسِ او برای ِ دریافتِ درستِ شاگرد
  از آموخته های هنرِ اجرا ممارست افزونی را می طلبد که در ایشان پنداری تمرینی برای مدارا و درست رسیدن به هر موقعیتِ نمایشی ست...
  کارگاهِ کوشک به ما تئاتری های استانِ چهارمحال و بختیاری آموخت که از برزخِ نگاهِ فردیِ خویش بیرون بیاییم و همدیگر را بشنویم...آسیبِ بزرگ تئاترِ این استان را چگونه دریافت کردند خود مبحثِ دیگری ست ...یعنی که حتا در یک گروهِ تئاتری اشخاص همدیگر را نمی شنوند...؛ و این کارگاه این نقیضه را منهدم کرد... به هر حال انسان امروز ناگزیر است فاصله ها را پل بزند و برای درمانِ هر زخم باید اول زخم را باز کرد...تئاتر امروز دیگر از آن دوران گذشته است که با یک خرده از هر چیز گلیم خود را از آب بیرون کشید و نامش را تئاتر گذاشت...تئاتر امروز دیگر مثلِ یک خاطره ی مشترک عمل می کند و هنروزِ تئاتر نقشی چند سویه هم پیدا کرده است.
  او دیگر نه تنها یک بازیگر ویا کارگردان بلکه یک متفکرِ اجتماعی هم هست یا معلم که در مرکز و بطنِ جامعه عمل می کند نه در کناره ها و گوشه هایِ تخصصی ...
  و این جامع الاطراف بودن و این همه حاصلِ دریافتِ من از کارگاهِ علیرضا کوشکِ جلالی بود که آموختنش مستدام باد.

   
  مطالب مرتبط

  دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر:

95 درصد آثار رسیده به جشنواره تئاتر فجر برآیند اجرای عموم نمایش‌ها در کشور است
  دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر:

  95 درصد آثار رسیده به جشنواره تئاتر فجر برآیند اجرای عموم نمایش‌ها در کشور است

  نادر برهانی مرند در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر استانی چهارمحال و بختیاری گفت: 95 درصد آثار رسیده به جشنواره تئاتر فجر برآیند اجرای عموم نمایش‌ها در کشور است. آن چیزی که در جشنواره امسال شاهد آن هستیم در جا های دیگر و با مکانیز دیگر تولید شده و اجرا رفته است.

  |

  شهرام کرمی در اختتامییه جشنواره فجر استانی چهارمحال و بختیاری :

بیش از 100 کشور دنیا تقاضای حضور در جشنواره فجر را داشته اند
  شهرام کرمی در اختتامییه جشنواره فجر استانی چهارمحال و بختیاری :

  بیش از 100 کشور دنیا تقاضای حضور در جشنواره فجر را داشته اند

  مدیرکل هنرهای نمایشی در اختتامییه جشنواره فجر استانی چهارمحال و بختیاری گفت:جشنواره تئاتر فجر در سراسر دنیا شناخته شده است. بیش از ۱۰۰ کشور دنیا تقاضای حضور در این جشنواره را داشته اند که خود نشان دهنده اعتبار این رویداد فرهنگی در کشور است.

  |

  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

چهارمحال و بختیاری از ظرفیت خاصی در هنر تئاتر برخوردار است
  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

  چهارمحال و بختیاری از ظرفیت خاصی در هنر تئاتر برخوردار است

  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه افتتاح جشنواره تئاتر فجر استانی چهارمحال و بختیاری گفت: این دومین سالی است که جشنواره تئاتر فجر استانی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود و این نشان دهنده این است که استان چهارمحال و بختیاری از ظرفیت خاصی در هنر تئاتر برخوردار است.

  |

  با معرفی برگزیدگان اولین جشنواره تئاتر استانی طنز چهارمحال وبختیاری

«سوختن مداوم برمحورصندوق نسوز» بیشترین جوایز فارسان را به خانه برد
  با معرفی برگزیدگان اولین جشنواره تئاتر استانی طنز چهارمحال وبختیاری

  «سوختن مداوم برمحورصندوق نسوز» بیشترین جوایز فارسان را به خانه برد

  در مراسمی با حضور مسئولین، هنرمندان استان و اهالی هنر دوست شهر فارسان برگزیدگان اولین جشنواره تئاتر استانی طنز چهارمحال وبختیاری در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

  |

  سید مهدی حسام الذاکرین بازیگر نمایش «آنشرلی با موهای خیلی قرمز»

از تعیین تکلیف برای سلیقه تماشاگر دست بکشیم
  سید مهدی حسام الذاکرین بازیگر نمایش «آنشرلی با موهای خیلی قرمز»

  از تعیین تکلیف برای سلیقه تماشاگر دست بکشیم

  سید مهدی حسام الذاکرین بازیگر نمایش «آنشرلی با موهای خیلی قرمز» گفت: در بخش مدیریتی تئاتر باید توجه و پیگیری اصولی داشته باشیم،باید از تعیین تکلیف برای سلیقه ی تماشاچی دست بکشیم. باید به وضعیت ناهنجار ظاهر سالن های تئاتر رسیدگی کنیم.از سفارشی کار کردن و گزینشی عمل کردن دست ...

  |

  مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران :

تئاتر ایران مدیون جشنواره تئاتر استان ها است
  مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران :

  تئاتر ایران مدیون جشنواره تئاتر استان ها است

  حمید نیلی مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی کشور در آیین اختتامیه سی امین جشنواره تئاتر استان چهارمحال وبختیاری گفت: جشنواره تئاتر استان ها نشان داده که از جشنواره های مهم تئاتری در تئاتر شهرستان ها است و تئاتر ایران مدیون جشنواره تئاتر استان ها است.

  |

  نظرات کاربران