در حال بارگذاری ...
 • کارگاه آموزشی تئاتر در کشور ارمنستان

  ضرورت اجتناب ناپذیر ارتباط فرهنگی هنری با کشورهای همسایه شمالی 

  ایران تئاتر_سید علی تدین صدوقی : ایران وکشورهای شمالی همسایه هماره به لحاظ تاریخی ، فرهنگی  ، ادبی وهنری  مشترکات بسیار  زیاد و ریشه داری را داشته اند که می تواند دستمایه همکاری های فرهنگی وهنری فراوانی گردد که برای کشورهای همسایه وجوامع روبه رشد آنان بسیار مفید وکاربردی ومهم است .  

  ایران وکشورهای شمالی همسایه هماره به لحاظ تاریخی ، فرهنگی  ، ادبی وهنری  مشترکات بسیار  زیاد و ریشه داری را داشته اند که می تواند دستمایه همکاری های فرهنگی وهنری فراوانی گردد که برای کشورهای همسایه وجوامع روبه رشد آنان بسیار مفید وکاربردی ومهم است .  

  از این رو تشکیل یک مجمع فرهنگی هنری سالانه در بین کشورهای همسایه اجتناب ناپذیر می نماید بخصوص در برابر با هجمه فرهنگی ،هنری ، فکری که مدام از سوی  کشورهای غربی ما را آماج اهداف خود قرار داده اند . آنان برای رسیدن به اهداف اقتصادی سیاسی و.. خویش ابتدا فرهنگ وهنر کشورهای  ما را هدف قرار می دهند چون نفوذ از این طریق بسیار سریع تر،کاربردی تر وکارا تر است .

  بنابراین می باید ارتباط پویا ی وگسترده فرهنگی هنری  از سوی مقامات کشورهای فوق در راس برنامه های  فرهنگی ،هنری  آنان قرار گیرد و زمینه  برای هنر مندان وفرهیختگان  و... کشورها ی همسایه برای این تبادل  مهم واساسی فرهنگی هنری  هرچه بهتر وبیشتر فراهم گردد ، تا علاوه بر جهانی کردن این فرهنگ و هنر که از ایران فرهنگی ،هنری ، ادبی بزرگ سرچشمه گرفته بتوانیم نسل حاضر ونسل های آینده را از هجمه گسترده فرهنگی هنری بیگانگان مصون داریم .

   در همین راستا موسسه فرهنگی و هنری رهاورد با همکاری آکادمی هنر لوتوس کشور ارمنستان یک کارگاه آموزشی با موضوع روانشناسی تئاتر و نمایش ایرانی و درام شناسی سینما در دی و بهمن ماه ١٣٩٦ برگزار می کند، این کارگاه توسط دکتر حسن پورگل محمدی به مدت سه روز در شهر ایروان با هدف همکاری مشترک در عرصه آموزش و ایجاد انگیزه برای تکامل و سلامت هنرهای نمایشی برگزار می شود.

  موسسه "رهاورد"  بصورت جدی یک سال است که  فعالیت های برون مرزی خود را اغاز کرده است .دوره های قبل با موضوع روانشناسی تئاتر و با محوریت شناخت هنر نمایش ایران  در مسکو،استانبول،پاریس برگزار گردیده است . که  علاوه بر موارد تجربی به صورت علمی نیزدر طی این یک سال گذشته به مقاله ها و پژوهش های موفقی دست پیدا کرده است، این دوره نیز توسط دکتر حسن پورگل محمدی برگزار می گردد.

  ایشان دانش آموخته هنر در رشته هنرهای نمایشی است که در مقطع دکترا مقاله ، پژوهش و تدریس های زیادی با زبان های مختلف داشته اند که می توان  از آن میان به کتاب  "فهم فرهنگ" و "فلسفه هنر"  نوشته دیتمار‌ الگر و "نگاه انقلاب فرانسه در نمایش"  نوشته ژرمین اورلینگ را نام برد که به زبان فارسی و عربی  توسط ایشان ترجمه شده است .  دکتر پور گل محمدی مقاله ها وپژوهش های  کاربردی ای در خصوص  تئاتر وموضوعاتی چون هنر با گرایش های  مختلف نمایشی به زبان های فارسی، انگلیسی و ایتالیایی  نیز داشته اند .
  بر طبق پژوهش های انجام گرفته ، فرهنگ صحیح آموزش در خانواده بزرگ هنرهای نمایشی در جهان هنر،  باعث یک رنگی، یک پارچگی ، وپیشرفت  می شود که خود سرآغاز بالندگی و رشد  در جامعه است ، ویژگی شخصیتی و شناخت فرهنگ و هنر کشورهای شمالی ایران مانند ارمنستان، آذربایجان،روسیه، تاجیکستان و قزاقستان و... به نوعی  با هنر ما  همسو است.

  هنرمندان کشورهای شمالی  همسایه  روش و سبک هنر و آموزش هنرمندان ایران را بالا دانسته و همین ارتباط باعث گردیده که  به هنرهای ایرانی و به ویژه هنرهای  نمایشی ایران اعتنا  و برخورد  خاص و مناسب داشته باشند، هدف این کارگاه ها فرمول بندی فهم صحیح فرهنگ و هنر در جامعه است  ؛  این مهم با ارائه راهکارهای روانشناسی که باعث پیشبرد و پیشرفت اهداف اصلی یعنی سلامت خانواده که همان سلامت جامعه  است میسرمی شود ؛ که می توان آن را  به درستی توسط تئاتر و سینما به دیگران ارائه داد .
  نظرات کاربران