در حال بارگذاری ...
 • با حضور جمعی از کارگردانان خانه تئاتر:

  میزگرد بررسی وضعیت تئاترهای خصوصی و دولت برگزار شد

  میزگرد کانون کارگردانان خانه تئاتر به منظور بررسی وضعیت تئاتر خصوصی و دولتی در سالن همایش های تئاتر شهر برگزار شد.

  در ابتدای این میزگرد مسعود دکتر دلخواه در سخنانی در تشریح اهداف این میزگرد گفت: هدف رسدن به یک تعریف مشترک و یکسری راهکار ممکن و عملی برای استفاده از آنها در سیاستگذاری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

  وی افزود: این میزگرد زمانی ارزشمند خواهد بود که نتیجه آن مورد استفاده اداره کل هنرهای نمایشی قرار گیرد و جناب آقای مهندس شفیعی نیز همین نظر را دارند.

  در ادامه سهراب سلیمی از اعضای هیئت مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر به تشریح برنامه های کانون پرداخت و گفت: اعتقاد و باور کانون بر اصل گفت و گو و پیشنهادهای عملی است و امیدواریم این جلسه ادامه یابد و این کانال ارتباطی بسط گسترش پیدا کند.

  در ادامه میزگرد با دعوت از دکتر محمدرضا خاکی کارگردان و مدرس تئاتر، دکتر سعید اسدی مدیر امور بین الملل تئاتر اداره کل هنرهای نمایشی و شاهین چگینی مدیر تماشاخانه استاد مشایخی و با مدیریت محسن حسینی رسمیت پیدا کرد.

   

  تعریفی برای تئاتر خصوصی

  اولین سوالی که محسن حسینی مطرح نمود در مسیر ارائه یک تعریف دقیق از تئاتر خصوصی و تفاوت های آن با تئاتر دولتی بود.

  محمدرضا خاکی در این خصوص گفت: من هیچ تعریفی از تئاتر ندارم. الگوهایی وجود دارد که صاحب نظران سالها روی آنها کار کرده اند. آیا می شود تئاتر خصوصی را بدون توجه به الگوهای جهانی تعریف کرد؟ و آیا تئاتر خصوصی ما براساس تعارفی جهان کار می کند؟ به عقیده من ما در ایران یک تئاتر نظارتی و رسمی داریم که حاصل تجربه های خود ماست و با الگوهای خارجی مطابق ندارد.

  سعید اسدی نیز با تاکید بر اینکه من نماینده مطلق اداره کل هنرهای نمایشی نیستم، گفت: تئاتر خصوصی به هر شکلی که باشد اتفاق افتاده و این مسئله خوبی است و باید جلوه های زیبا را هم دید هرچند از این وضعیت راضی نیستیم.

  وی افزود: من در تقسیم بندی تئاتر ترجیح می دهم که بگویم تئاتر دولتی و تئاتر غیردولتی و برای بررسی تمایز آنها دو مبنای نهادی و اقتصادی مدنظر می گیرم.

  اسدی با اشاره به اینکه در تعریف نهادی، تئاتر دولتی تئاتری است که تمام ارکان آن از جمله مولدان، سیستم توزیعف سزمایه گذاری و ... از منابع دولتی باشد و در راستای گفتمان دولت بر صحنه باشد و از این مرز که بگذریم گروههایی که جدای از امکانات دولتی فعالیت می کنند که تئاتر غیردولتی می شوند.

  شاهیم چگینی نیز در ادامه این مبحث تماشاخانه های خصوصی را مجزا از تئاتر خصوصی عنوان کرد و گفت: اگر هدف ما بررسی وضعیت تماشاخانه های خصوصی است ما باید در سه سطح این دو نوع تماشاخانه را با یکدیگر مقایسه کنیم هدف از ایجاد، انگیزه تاسیس و چگونگی تامین هزینه ها.

  وی افزود: انگیزه در بخش دولتی مسئله محوری برای رفع یک معضل است اما در بخش خصوصی انگیزه اصلی بحث مالی است. تامین هزینه در بخش خصوصی مسئله مهمی است و فقط مختص به تئاتر نمی شود.

   

  مکانیسم ارتباطی دولت با تئاتر خصوصی

  میزگرد با طرح سوالاتی مختلف که در صدر آنها مکانیسم ارتباطی دولت با تئاتر خصوصی قرار داشت ادامه یافت و محسن حسینی از کارشناسان خواست تا نظرات خود را در خصوص اهداف اولیه مرکز هنرهای نمایشی در حمایت از تئاتر خصوصی ارائه کنند.

  شاهین چگینی گفت: تماشاخانه ها کل تئاتر نیستند. وقتی از تئاتر صحبت می کنیم یعنی در خصوص نظام تولید، توزیع و مصرف بحث کرده ایم اما تماشاخانه ها فقط در نظام توزیع قرار می گیرند این دو مقوله متفاوت از یکدیگرند.

  محمدرضا خاکی با تکمیل صحبت های چگینی گفت: وقتی می گوییم تئاتر یعنی بنای تئاتر. ما می گوییم می روم تئاتر ببینم یعنی می روم تا در یک سالن تئاتر حاضر شوم.

  وی با اشاره به وضعیت تئاتر در فرانسه گفت: در این کشور دولت به هر دو بخش خصوصی و دولتی کمک می کند و انجمنی برای حمایت از تئاتر خصوصی وجود دارد که 3 و نیم درصد فروش بلیط هر نمایش به صندوق آن واریز می شود و به یاری هنرمندان بخش خصوصی می رود. دولت نیز مبلغی را برای کمک اختصاص می دهد. حتی شهرداری ها نیز برای همین منظور سبد حمایتی دارند.

  در ادامه سعید اسدی با تشریح حمایت های دولت به تئاتر خصوصی گفت: در ایران تئاترهای خصوصی به عناوین مختلف چه مستیقم و چه غیرمستقیم حمایت شده اند. حتی گاهی اجاره ساختمان کرایه ای تماشاخانه ها از طریق اداره کل هنرهای نمایشی پرداخت شده است.

  وی افزود: بودجه اداره کل هنرهای نمایشی فقط برای حمایت از تولیدات است و در سایر موارد باید قانونگذار اجازه دهد، لذا وقتی مسئله ای را نقد می کنیم جوانب آن را مدنظر بگیریم.

  سعید اسدی با اشاره به اینکه این ساختار ایجاد شده و باید آن را با شرایط موجود بسازیم، تصریح کرد: باید صنفی تشکیل شود که دولت را انتقاد کند. طرح بدهد، در کمیسیونهای مجلس شرکت کند و موضوعات مدنظر خود را مطالبه نماید این وظیفه دولت نیست.

   

  نظارت کیفی بر تئاتر خصوصی

  مبحث دیگری که در این میزگرد مورد تاکید قرار گرفت نظارت کیفی بر تئاترهای خصوصی در مسیر ارتقای کیفی آنها بود.

  چگینی در این خصوص گفت: بحث کیفیت آثار مهم است اما اگر سرخط را گم کنیم آسیب های زیادی می زند. در خصوص کیفیفت کارها تهیه کننده نقش مهمی دارد. اگر تهیه کننده حمایت نشود در نظام مصرف تعریف کیفیت تغییر می کند چون تهیه کننده به دنبال بازگشت سرمایه و سودآوری است.

  وی افزود: ما با یک کالای خاص به نام تئاتر روبروییم که نمی تواند هزینه های خود را تامین کند و باید هوای آن را داشت وگرنه تهیه کننده مجبور می شود برای جذب مخاطب راههای دیگری مثل ورود چهره های سینمایی را انتخاب کند که ماحصل آن افزایش هزینه هاست.

  مدیر تماشاخانه استاد مشایخی با تاکید بر اینکه من با نظارت کیفی آثار به شدت مخالف هستم، تصریح کرد: این نظارت کیفی بیشتر برای گروههای جوان اعمال می شود و جالب اینکه از کاری با ماهها تمرین ایرادات فنی گرفته می شود و ناظران می گویند 4روز دیگر دوباره اجرا کنید و بعد تایید می شوند و صلاحیت بازرسان مسئله مهمی است.

  محمدرضا خاکی نیز گفت: نظارت کیفی کار تماشاگر و منتقد است و به نظر من باید جایگاهها، حدود و وظایف باید تعریف شود.

  وی افزود: این منتقد است که باید تماشاگر را به سمت یک تئاتر هدایت یا از رفتن به آن باز دارد و آرزوی من این است منتقدین یک روزی باعث پر وخالی شدن سالن های نمایشی شوند.

  خاکی با اشاره به اینکه برای افزایش کیفیت باید راههای دیگری را آزمود، گفت: به نظر من باید راه حل های عمومی پیدا کنیم، وضعیت حمایتی ایجاد کنیم و یک ساختار تعریف نماییم تا هر کس تئاتر خصوص کار می کند باید ملزم به رعایت اصولی شود.

  سعید اسدی نیز با تاکید بر عدم دخالت دولت در نظارت کیفی از تئاتر، گفت: متاسفانه در جامعه تئاتر همواره کسی که به دولت وصل است ناکارآمد و ناتوان دیده می شود در حالیکه همه آنها از فارغ التحصیلان همین حوزه هستند.

  وی افزود: به عقیده من مدیریت باید به سالن ها سپرده شود و از همان ابتدا چشم اندازهای مالی، عرصه کار، زمان ارائه و ... مشخص گردد.

  این موضوع با واکنش چگینی همراه شد. وی گفت:الان هم بحث نظارت کیفی بر عهده تماشاخانه هاست اما وقتی من مجبورم هزینه بپردازم مجبورم هر کاری را بپذیرم.ما نیازمند حمایت دولت هستیم.

  گفتنی است این جلسه با پرسش و پاسخ میهمانان در جلسه به کار خود خاتمه داد.
  مطالب مرتبط

  محمدهادی عسکری در «شب تئاتر دانشگاهی» گفت:

هنر تئاتر مدیون دانشگاه است
  محمدهادی عسکری در «شب تئاتر دانشگاهی» گفت:

  هنر تئاتر مدیون دانشگاه است

  «شب تئاتر دانشگاهی» با حضور مدیران، اساتید، هنرمندان و برگزیدگان تئاتر دانشگاهی توسط اداره کل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی هنر در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم از سایت ایران تئاتر به دلیل ...

  |

  19اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ کلینی

هنرهای نمایشی و جایگاه فراموش شده یک پاسبان فرهنگی
  19اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ کلینی

  هنرهای نمایشی و جایگاه فراموش شده یک پاسبان فرهنگی

  ایران تئاتر: سال 1386 بود که به پیشنهاد حجت‌الاسلام محمدی ری شهری رییس مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث، پس از یک هزار سال و اندی سال، یاد و خاطره پاسبان فراموش شده فرهنگ تشیع زنده شد.

  |

  بازگشایی موقت تماشاخانه نصر پس از سالها تعطیلی:

هیچ چیز نیست غیر از یک قصه پر غصه
  بازگشایی موقت تماشاخانه نصر پس از سالها تعطیلی:

  هیچ چیز نیست غیر از یک قصه پر غصه

  ایران تئاتر- علی رحیمی: سرمان را که چرخاندیم برق همه را گرفت و لاله زار؛ محله برو بیاهای عاشقانه، محفل سیاه بازی ها و نمایش های عامیانه، پاتوق ساز و آواز و کانون اصلی تئاتر و سینمای ایران در یک خیز و خفت لطیف و ماهرانه، غلام حلقه به گوش صاحب منصبان این دردانه چشم نواز شد.

  |

  نظرات کاربران