در حال بارگذاری ...
 • نگاه ایران تئاتر به ضروت حمایت بخش خصوصی از تربیت نیروی دانشگاهی

  تئاتر ، تولید ملی و نیاز به متخصص اقتصاد هنر

  ایران تئاتر:هنرهای نمایشی در سال های اخیر از محدوده حیات گلخانه ای خارج شده و این روزها نه تنهای هزینه های خود را جبران می کند بلکه روندی سود آور را طی کرده است .

   آمارهای منتشر شده از تمدید اجرا ها و فروش نمایش های روی صحنه برای اهل نظر در عرصه اقتصاد خبر از وقوع تحولی چشمگیر در گردونه اقتصادی تئاتر دارد. به نحوی که امروز با اطمینان می توانیم بگوییم تئاتر ایران به خوبی ظرفیت ارایه توجیه اقتصادی و جذب سرمایه را دارد.

  اما این روند آنچنان با شتاب پیش رفته که هنوز متخصصان میان رشته ای اقتصاد و هنر در رشته تعریف شده اقتصاد هنر هنوز به آن نرسیده اند و جامعه تئاتر از حضور این تخصص محروم است . متن پیش رو در جزئیات و اهمیت توجه به تامین نیروز متخصص از منابع دانشگاهی برای این کمبود دارد. شرحی بر رشته اقتصاد هنر که ضرورت توجه به این رشته را از طرفی برای نیروی انسانی علاقمند و از طرف دیگر برای مدیران فعال در بخش خصوصی روشن می سازد .

  تئاتر ظرفیتی برای فعال سازی اسناد بالادستی تولید ملی

  مزیت اقتصاد ایران حتی با وجود نفت، در هنر و میراث فرهنگی است و از این نظر ایران جزءِ ده کشور اول دنیا قرار دارد؛ بنابراین مسئلۀ توسعۀ گردشگری از سویی و توسعۀ صادرات فرآورده های غیر نفتی از سویی دیگر در تمامی اسناد بالادستیِ توسعه کشور نظیر سند چشم انداز بیست سالۀ توسعه و اسناد برنامه های توسعۀ پنج ساله، مورد تأکید قرار گرفته است.

  بی گمان تولید محصول هنری بدون وجود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده درحوزه  اقتصادی با گرایش تخصصی به نتیجه مطلبو نمی رسد؛ چرا که بدون سرمایه گذاری مستمر و برنامه ریزی شده در حوزۀ هنر و فرهنگ به هیچ یک از اهداف استراتژی های بلند مدت توسعه ای نمی توان دست یافت و صد البته سرمایه گذاری مستمر و برنامه ریزی شده نیازمند نیروی انسانی آموزش دیده، با تجربه و توانمند جهت ارتباط با بازارهای جهانی و قلمرو دانش است.

  بنابراین وجود متخصصانی که توان تلفیق فرصت های اقتصادی و مزیت های هنری و فرهنگی کشور را داشته باشند ضروری به نظر می رسد. نخستین گام در این راه، تربیت متخصصانی است که هم اقتصاد را بفهمند و هم هنر را بشناسند و همچنین رابطه متقابل این دو را به خوبی درک کنند؛ مأموریت رشتۀ «اقتصاد هنر» تلفیق این دو دانش است.

  ضرورت رشته اقتصاد هنر با زیرشاخه های تخصصی

   اقتصاد هنر به مجموعه روابطی می پردازد که تولید و مصرف کالای هنری را در سطح اجتماعی بررسی می کند. هنر همچون سیّالی است که در بستری به نام اقتصاد، راه پیشرفت خود را می یابد.

   هدف آن تربیت متخصصانی است که توان تلفیق فرصت های اقتصادی و مزیت های هنری و فرهنگی کشور را داشته باشند و نخستین گام در این راه، تربیت متخصصانی است که هم اقتصاد را بفهمند و هم هنر را بشناسند و همچنین رابطۀ متقابل این دو را به خوبی درک کنند.

  مطالعات و اقدامات انجام شده:

    در ابتدا به منظور تدوین برنامه، سرفصل و منابع درسی رشتۀ اقتصاد هنر، عملکرد دانشگاه های معتبر ایران و جهان، مورد مطالعه قرارگرفت. سپس نظر استادان متخصص گروه های مرتبط با دو رشتۀ اقتصاد و هنر در دانشگاه های معتبر کشور اخذ و پس از بحث و تبادل نظر در کمیتۀ برنامه ریزی درسی، برنامة درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ اقتصاد هنر پیشنهاد گردید و در تاریخ7/11/1390 به تصویب رسید. در گام بعدی ضمن جمع بندی صاحب نظران ، سرفصل منابع درسی پیشنهادی به کمیتۀ برنامه ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد.

  اهمیت  یک برنامه درسی مدون

  برنامه درسی مورد نظر در شاخه اصلی و زیر شاخه های تخصصی جزءِ درس های بین رشته ای است.پذیرش دانشجو از رشته های مختلف و در صورت امکان به صورت نیمه متمرکز انجام می گیرد.برنامۀ درسی در این رشته از حالت نظری فاصله گرفته و به جنبه های کاربردی نزدیک می شود.این رشته درسی جزءِ درس های جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محسوب می شود.

  توانایی ها و مهارت های دانش آموختگان رشته

   به طور کلی رابطۀ متقابل اقتصاد و هنر در موارد زیر خلاصه می شود:

   

  1. ارزیابی آثار و منافع اقتصادی یک اثر هنری

   

  2. ارزیابی آثار و منافع اقتصادی میراث های هنری

   

  3.کشف مزیت ها و فرصت های ارتقا و رشد هنر

   

  4.کشف زمینه های جذب سرمایه های خارجی در حوزۀ فرهنگ و هنر

   

  5. معرفی حوزه های هنری به خارجی ها به منظور جذب سرمایه

   

  6. رتبه بندی مزیت های فرهنگی و هنری برای تخصیص بهینه سرمایه گذاری داخلی

   

  7.کشف زمینه های ترکیب صنعت و هنر برای عرضه به بازار جهانی

   

  8 . پرورش نیروی انسانی لازم برای ارائۀ خدمات فرهنگی و هنری

   

  9.کشف راه های مشارکت بخش خصوصی در توسعه فرهنگ و هنر

   

  10. ارزیابی اولویت های سرمایه گذاری دولتی در بخش های فرهنگی و هنری براساس بازده سرمایه گذاری دولت

   

  11. برآورد عرضه و تقاضای انواع محصولات هنری

   

  12. برآورد قیمت تمام شده انواع محصولات هنری

   

  13. ارزش گذاری انواع محصولات هنری

   

  14. بازاریابی برای انواع محصولات هنری

   

  15. مدیریت اقتصادی انواع واحدهای تولید محصولات هنری

   

  16. چگونگی انجام فعّالیّت های هنری ارتقا دهنده رشد اقتصادی

   

  17. بررسی انواع پیامدهای اقتصادی برای انواع محصولات هنری

   

  18. بررسی انواع خدمات اقتصادی هنر به بخش خصوصی

   

  19. نمایشگاه گردانی، مجموعه داری، گالری داری و موزه داری

   

  20. برگزاری انواع رویدادهای هنری

   

  طول دوره و تعداد و نوع دروس رشته

  در بسیار از دانشگاه ها    دانشجویان در این رشته می توانند در 4 نیمسال دوره را به اتمام برسانند همچنین تعداد و نوع دروس به شرح زیراست.

  دروس کمبود(12  واحد)دروس اصلی(21  واحد)پایان نامه( 5   واحد)دروس اختیاری(6  واحد)

  مواد درسی و ضرایب آنها

  اقتصاد خرد(  ضریب 4)اقتصاد کلان(ضریب 2)فرهنگ و هنر ایران و جهان با رویکرد تاریخی( ضریب 3)زبان عمومی و تخصصی(ضریب 4)دانستنی های هنر(ضریب 2)آمار و ریاضی ( ضریب 2)

  درس های رشته و ضرایب  (کمبود، اصلی و اختیاری)

  درس های کمبود

  مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی (2)، مقدمات آمار (2)، ریاضی پایه (2)،

   آشنایی با فرهنگ و هنر ایران (2)، زبان انگلیسی (2)،

  مبانی اقتصاد خرد  (4)، روش تحقیق و نرم افزارهای کاربردی (2)

   

  درس های اصلی

  اقتصاد هنر 1 (3)، اقتصاد هنر 2 (3)، بازارشناسی و بازاریابی هنر (2)، جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی هنر (2)، آشنایی با هنر جهان (2)،  مسأله شناسی اقتصاد هنر (2)، زبان تخصصی (2)، ارزشگذاری فرهنگ و هنر (2)، اقتصاد سنجی (2)، ارزیابی اقتصادی و تامین مالی پروژه های فرهنگی - هنری (1) پایان نامه (59)

   

  درس های اختیاری

  اقتصاد کپی رایت (مالکیت ادبی و هنری)(2)، اقتصاد هنرهای نمایشی(2)، اقتصاد هنرهای تجسمی (2)، اقتصاد صنایع دستی (2)، اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی (2)، اقتصاد موسیقی (2)، اقتصاد کالاهای فرهنگی هنری (2)، اقتصاد فرش (2)، اقتصاد موزه (2)، اقتصاد احیاء و مرمت (2)، اقتصاد خلاق(2)، موضوعات ویژه در اقتصاد هنر (2)

  فرصتی برای سرمایه گذاری و بورسیه نیرو

  همچنان که گفته شد بخش خصوصی در مدیریت سالن داری و تولید و سرمایه گذاری امروز نیازمند نیروهای متخصصی است که چندان در دسترس نیستند . باتوجه به اینکه رشته اقتصاد هنر در 4 دوره نیمسال به سرانجام می رسد به راحتی می نوان با بروسیه نیروی توانمند و مستعد نیازهای بازار کار را تامین . این سرمایه گذاری با توجه به کاربری های تخصصی اش کاملا اقتصادی است .
  مطالب مرتبط

  ایران تئاتر در سال حمایت از کالای ایرانی و بر اساس آرای صاحبنظران بررسی کرد

پیشنهادهایی در مسیر رسیدن به تولید تئاتری پایدار
  ایران تئاتر در سال حمایت از کالای ایرانی و بر اساس آرای صاحبنظران بررسی کرد

  پیشنهادهایی در مسیر رسیدن به تولید تئاتری پایدار

  ایران تئاتر: در شرایطی که آمارها و نشانه‌های بسیار از ظرفیت‌های تولیدات تئاتری در شکل گرفتن یک چرخۀ اقتصادی پر دامنه در جامعه تئاتر حکایت دارند، پیش رفتن در مسیر رسیدن به استقرار و پایداری کامل این چرخه نیازمند چه تدبیرها و چگونه حمایت‌هایی است؟

  |

  نگاهی به چگونگی طرح مضامین، مفاهیم و معضلات اقتصادی عرصه هنرهای نمایشی (بخش دوم)

پیشنهادهایی برای اجرای نمایش در مبادی اقتصاد مقاومتی
  نگاهی به چگونگی طرح مضامین، مفاهیم و معضلات اقتصادی عرصه هنرهای نمایشی (بخش دوم)

  پیشنهادهایی برای اجرای نمایش در مبادی اقتصاد مقاومتی

  ایران تئاتر: در بخش اول این مقاله به چگونگی طرح مضامین، مفاهیم و معضلات اقتصادی در حوزه هنرهای نمایشی اشاره شد اما از آن‌جایی که پرداختن نظری به هر یک از این امور بدون دسترسی به مصادیق عینی و عملی راهگشای دست‌اندرکاران تئاتر نخواهد بود، لذا در متن پیش رو مصادیقی از حوزه‌های ...

  |

  نگاهی به چگونگی طرح مضامین، مفاهیم و معضلات اقتصادی درعرصه هنرهای نمایشی(بخش اول)

تئاتر؛ اقتصاد متکی به درون
  نگاهی به چگونگی طرح مضامین، مفاهیم و معضلات اقتصادی درعرصه هنرهای نمایشی(بخش اول)

  تئاتر؛ اقتصاد متکی به درون

  ایران تئاتر: اقتصاد مقاومتی نگاهی است بومی به مفهوم عمومی اقتصاد متکی به درون و توجه به سویه‌های بومی دانش اقتصاد. این نوشته می‌کوشد فارغ از گستره و تنوع مفاهیم اقتصادی به‌ویژه اقتصاد مقاومتی تنها بر موازین و مواضعی متمرکز بماند که با ماهیت اجرایی، ساختاری و ماهوی تئاتر در ...

  |

  مقاله ای درباره اقتصادهنر با رویکرد تئاتر مبتنی برشعار امسال رهبرگرانقدر انقلاب

جایگاه تئاتر درراهبردهای اقتصاد اسلامی و افق چشم‌انداز آن در جامعه امروز
  مقاله ای درباره اقتصادهنر با رویکرد تئاتر مبتنی برشعار امسال رهبرگرانقدر انقلاب

  جایگاه تئاتر درراهبردهای اقتصاد اسلامی و افق چشم‌انداز آن در جامعه امروز

  ایران تئاتر-علیرضا عاقل زاده:سعی داریم با اشراف بر شرایط اقتصادی کشور و جهان مطالب مورد نیاز اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد اسلامی را جهت روشنگری جامعه تئاتر کشور و اثرات ان در آثار هنری هنرمندان فرهیخته و مردمی را نظاره گر باشیم.

  |

  در قالب پایان نامه اقتصاد هنر بررسی شد

تعین مرز بهینه مداخلات دولت در بازار هنرهای نمایشی
  در قالب پایان نامه اقتصاد هنر بررسی شد

  تعین مرز بهینه مداخلات دولت در بازار هنرهای نمایشی

  زهرا (طاها) خوشبویی ، کارشناس ارشد اقتصاد هنر در پایان نامه خود که با عنوان "تعیین مرز بهینه مداخلات دولت در بازار هنرهای نمایشی " نوشته به بررسی رابطه دولت و کارآیی بازار در تئاترهای تهران پرداخته است.

  |

  نظرات کاربران