در حال بارگذاری ...
 • نگاهی به نمایش «مرا به نام خودم بخوان» به کارگردانی زهرا اسلام پناه

  اختیار انسان در ادوار مختلف تاریخ

  ایران تئاتر: متن حاضر یادداشتی به قلم رضا حسن خانی بر نمایش «مرا به نام خودم بخوان» است. این نمایش به کارگردانی زهرا اسلام پناه تا ۲۵ خرداد در تماشاخانه سوره مهر حوزه هنری به روی صحنه است.

  موضوع در نمایش‌های مذهبی با یک نگرش کلی متضمن رابطه انسان و نیروهای ماورالطبیعه از یک سو، ستیز بین نیروهای خیر و شرور از سوی دیگر و نیز استفاده از اخلاقیات برای رسیدن به سعادت است. نکته قابل توجه تاکید بر موضوعات جدی و بنیادین زندگی بشر است. نمایش‌های دینی از نیازهای پایه بشر است. بر این اساس هرگاه نمایشی خود را به دین نزدیک کند و بخشی از آن شود الزام آن بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و مخاطب زیادی را به خود جذب می کند. آدمی که به زمین هبوط می کند در تردیدها و سیاهی ها غرق می شود و در نهایت با عنایت پروردگار دوباره به همان فطرت و پاکی روز ازل می رسد.
  نمایش «مرا به نام خودم بخوان» برگرفته از آیات قرآن است، بدون دیالوگ و تنها بر پایه موسیقی و هدف آن گزارش اختیار انسان در ادوار مختلف تاریخ است. یکی از راههای جذب مخاطب ایجاد انگیزه دیدن نمایش در تماشاگر است و این انگیزه زمانی تقویت می شود که تماشاگر برای دیدن نمایش احساس نیاز داشته باشد و نهایتا بخشی از این نیازها را مرتفع سازد.
  یکی از ویژگی های مهم نمایش‌های مذهبی حضور پررنگ و معنابخش تماشاگر در جریان نمایش است. نمایش دینی برای انتقال مفاهیم خود سعی بر یافتن مخاطب بیشتر دارد.
  مطالب مرتبط

  در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه می‌رود

هفته پایانی «مرا به نام خودم بخوان»
  در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه می‌رود

  هفته پایانی «مرا به نام خودم بخوان»

  نمایش «مرا به نام خودم بخوان» با طراحی و کارگردانی زهرا اسلام پناه هفته پایانی اجراهای خود را آغاز کرده و تا جمعه 25 خرداد سال جاری از ساعت 30/18 به مدت 50 دقیقه در تماشاخانه مهر حوزه هنری به روی صحنه می‌رود.

  |

  از دوشنبه 31 اردیبهشت ماه

«مرا به نام خودم بخوان» در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه می رود
  از دوشنبه 31 اردیبهشت ماه

  «مرا به نام خودم بخوان» در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه می رود

  نمایش «مرا به نام خودم بخوان» با طراحی و کارگردانی زهرا اسلام پناه از ساعت 30/18 روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه سالجاری اجرای عمومی خود را در تماشاخانه مهر حوزه هنری آغاز می کند.

  |

  نظرات کاربران