در حال بارگذاری ...
 • مریم نور محمدی در گفت وگو با ایران تئاتر عنوان کرد

  در«تابش یک نور روی خرس زخمی» بازی می کنم

  ایران‌تئاتر: مریم نور محمدی بازیگری است که در کارنامه بازیگری خود انواع و اقسام نقش ها راباز کرده است. وی نزدیک به یک دهه است که در بازیگری در نمایش های تجربه گرا، مدرن و هنری حضور اثر گذاری دارد. نورمحمدی اواخر سال قبل و اوایل سال جدید در نمایش فتوحات گلشیری هم حضور موفق واثر گذاری داشت و به خوبی ایفای نقش کرد.

  مریم نور محمدی درکنار بازی در تئاتر در سینما هم به بازی پرداخته است. پرسه در حوالی من، عروسی خون، نمی توانیم راجع بهش حرف بزنیم، زیر آب، پسران تاریخ، اسکیس و تیم شنا از جمله کارهای مهم کارنامه بازیگری نور محمدی محسوب می شوند. نورمحمدی در گفتوگو با ایران تئاتر در باره فعالیت های جدید کاری خود عنوان کرد: قرار است در نمایش تابش یک نور روی خرس زخمی بازی کنم؛ جابر رمضانی نویسنده و کارگردان این نمایش است.

  وی در باره روند تمرینات و زمان اجرای نمایش گفت: تمرینات نمایش مدتی است شروع شده است و اجرای عمومی نمایش در آذر ماه است.

  نور محمدی در باره نقشی که در نمایش قرار است بازی کند تاکید کرد: من در این نمایش در نقش زنی بازی می کنم که درگیری و چالش هایی با همسرش دارد.

  وی در باره سایر بازیگران نمایش گفت: نقش مقابلم را حامد رسولی بازی می کند و محمد علی محمدی نیز بازیگر دیگر این نمایش سه شخصیته است.

  این بازیگر درباره بازی در نمایش های تجربه گرا و مدرن و نقش های متفاوت متذکر شد: در وهله انتخاب خودم در بازیگری بازی در چنین نمایش هایی است؛ زیرا بازی در این آثار برای بازیگر چالش لذت بخشی را ایجاد می کند.

  وی در باره حضور مستمرش در نمایش های گروه سوراخ تو دیوار و همکاری با جابر رمضانی عنوان کرد: من عضو گروه سوراخ تو دیوار نیستم و متن ها نوشته می شود و بر اساس تشخیص، جابر رمضانی از بازیگران مورد نظرش دعوت می کند. من از این  حضور مستمر خوشحالم و در این همکاری بلند مدت با جابر رمضاتی نکات زیادی آموختم. البته من با سایر کارگردان های دیگر تئاتر تجربه همکاری داشته ام و این تنوع کاری و آشنا شدن با تفکرات سایر کارگردان ها را دوست دارم. در کلیت موقعی که به عنوان بازیگر وارد دنیای نمایشی یک کارگردان می شوم؛ نکته مهم برایم متن اثر و درست بازی کردنش است.

   
  مطالب مرتبط

  مریم نور محمدی در گفت و گو با ایران تئاتر عنوان کرد

بدنه تئاتر باید شیوه های بازیگری را بیشتر جدی بگیرد
  مریم نور محمدی در گفت و گو با ایران تئاتر عنوان کرد

  بدنه تئاتر باید شیوه های بازیگری را بیشتر جدی بگیرد

  ایران تئاتر: بازی در نمایش فتوحات گلشیری تابع شرایط خاصی است و بازیگران نمایش مدام مجبور است در فضای دیگر جهان اثر در قالب نقش دیگری فرو روند. مریم نور محمدی نزدیک به یک دهه است که در بازیگری در نمایش های تجربه گرا، مدرن و هنری حضور اثر گذاری دارد و در نمایش فتوحات گلشیری هم به ...

  |

  نظرات کاربران