در حال بارگذاری ...
 • جشنواره سی ام در شهر طلای سبز به ایستگاه آخر رسید

  «همه چیز می گذرد تو نمی گذری» و «صحنه» از کرمان به جشنواره فجر معرفی شدند

  هیئت داوری سی امین جشنواره ی تئاتر استان کرمان ، متشکل ازامین شجاعی ، امید طاهری و جلیل امیری ، آرای خود را اعلام کردند.

  به گزارش ایران تئاتر از کرمان، هیئت داوری سی امین جشنواره ی تئاتر استان کرمان، متشکل از امین شجاعی ، امید طاهری و جلیل امیری ، آرای خود را به شرح زیر  اعلام کردند:

  پوستر و برشور

  هیئت داوران در بخش طراحی پوستر و برشور تقدیر نامه ی خود را به  طراح پوستر و برشور نمایش  «رکوییم» از نازنین پرداختیم تقدیم کرد.

  در این بخش هیئت داوران هیچ یک آثار جشنواره را شایسته ی دریافت رتبه نخست ندانستند.

  طراحی لباس

  هیئت داوران در بخش طراحی لباس، تقدیرنامه ی خود را به طراح لباس نمایش «دن کامیلو» از بم، بهروز توحیدی

  تقدیم کرد.

  در این بخش هیئت داوران هیچ یک از آثار جشنواره را  شایسته ی دریافت رتبه نخست ندانست.

  طراحی گریم

  هیئت داوران در بخش طراحی گریم، تقدیرنامه بدون اولویت به طراحان گریم دو نمایش اعطا شد

  1- طراح گریم نمایش «کارنامه‌ی بندار بیدخش»  از کرمان، فاطمه مالکی.

  2- طراح گریم نمایش  «همه چیز می گذرد تو نمی گذری» از کرمان، مهتاب فدایی.

  و اما لوح سپاس و جایزه ی نقدی این بخش اهدا شد  به  طراح گریم  نمایش «دن کامیلو» از بم، حمیدی  

  طراحی نور

  هیئت داوران در بخش طراحی نور، تقدیر نامه را به  طراح  نور نمایش «کارنامه‌ی بندار بیدخش» از کرمان، امیر کردبچه  تقدیم می‌کند  .هیئت داوران در این بخش هیچ یک از آثار جشنواره را شایسته دریافت رده برتر نمی‌داند .

  موسیقی

  هیئت داوران با بررسی موسیقی آثار جشنواره با  تاکید بر شناخت موسیقی  و کابردی کردن آن در نمایش، در این رشته  سه اثر را شایان  توجه دانسته است.

  رتبه سوم: اهدای لوح سپاس و جایزه‌ی نقدی برای ساخت و اجرای موسیقی نمایش «کارنامه ی بندار بیدخش» از کرمان،  پدرام ظروف چی.

   

  رتبه ی دوم: اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی برای ساخت و اجرای موسیقی نمایش «زنان مهتابی» از رفسنجان  به علیرضا ملکی و افشین باقری.

  رتبه نخست این رشته: اهدای لوح سپاس  و جایزه‌ی نقدی برای ساخت و اجرای موسیقی نمایش «همه چیز می گذرد تو نمی گذری» از کرمان به مهدی کرمی.

  طراحی صحنه

  با توجه به اهمیت دکور در نمایش در این بخش هیئت داوران سه اثر را شایسته ی توجه می داند .

  رتبه سوم:   اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی  برای  طراحی صحنه نمایش «کارنامه ی بندار بیدخش» از کرمان، مجتبا میرحسینی.

  رتبه ی دوم: اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی  برای  طراحی صحنه ی نمایش «همه چیز می گذرد تو نمی گذری»

  از کرمان، نفیسه افشار.

  رتبه ی نخست طراحی صحنه: اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی  برای  طراحی صحنه ی نمایش «رکوییم» از کرمان مسلم سلمانی.

  بازیگری زن

  هیئت داوران در بخش بازیگری زن، تقدیرنامه ی خود را بدون اولویت بدین شرح اعطا می‌کند .

  1-بازیگر نمایش  «دخترایرونی»، پرستش ممتازیان

  2-اهدای تقدیرنامه به بازیگر نمایش «دن کامیلو» ،آذین رییسی            .

  3- اهدای تقدیرنامه به بازیگر نمایش «کارنامه ی بندار بیدخش»، فاضله ابارقی.

  4- اهدای تقدیرنامه به بازیگر نمایش «کارنامه ی بندار بیدخش»، فاطمه شهبازی.

  5- اهدای تقدیرنامه به بازیگر نمایش «کارنامه ی بندار بیدخش»، فاطمه چراغی.

  رتبه سوم بازیگری زن: اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی به بازیگر نمایش «کارنامه ی بندار بیدخش»، افسون اژدهاکش.

  رتبه دوم بازیگری زن: اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی به بازیگر نمایش «زنان مهتابی» از رفسنجان، خانم مریم عبدالله نژاد.

  هیئت داوران برای رتبه ی نخست بازیگری زن  هیچ یک از آثار را شایسته ندانست .

  بازیگری مرد

  هیئت داوران در بخش بازیگری مرد، تقدیرنامه های خود را بدون اولویت بدین شرح اعطا می‌کند .

  1-اهدای تقدیرنامه به بازیگر نمایش «لالایی بر زمین سوخته» از سیرجان صابر سلطان احمدی.

  2-اهدای تقدیرنامه به بازیگر نمایش «رکوییم» از کرمان، آقای مهدی ملکی.

  3- اهدای تقدیرنامه به بازیگر نمایش «دن کامیلو» از بم ، مهدی ابوحیدری.

  4- اهدای تقدیرنامه به بازیگر نمایش «دن کامیلو» از بم، حسن حمزه شورآبی.

  5- اهدای تقدیرنامه به بازیگر نمایش «کارنامه ی بندار بیدخش» سجاد خان بابا

   رتبه ی سوم بازیگری مرد: اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی به بازیگر نمایش، «دن کامیلو» از بم،حمید دبستانی.

  رتبه ی دوم بازیگری مرد:  اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی به بازیگر نمایش، «دن کامیلو» از بم، مرصاد رهی.

  هیئت داوران برای رتبه ی نخست بازیگری مرد، دو اثر را شایسته ی دریافت این رتبه می داند:

   اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی به بازیگر نمایش «همه چیز می گذرد تو نمی گذری» از کرمان محمدرضا حیدری و

   اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی به بازیگر نمایش  «رکوییم»  از کرمان، محمد ترابی           

  جایزه ی ویژه هیئت داوران

  هیئت داوران جایزه ی ویژه ی خود را با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی به  بازیگر نمایش «زنان مهتابی»  سیدمحمدرضا حسینی کرمانی و با اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی به   بازیگر نمایش «صحنه»، سید کاظم آرمیون اعطا کرد.

   نمایش نامه

   هیئت داوران در بخش نمایشنامه،  تقدیرنامه خود را به  نمایشنامه نمایش «رکوییم»  از کرمان، براهیم عرب نژاد تقدیم کرد .

   رتبه سوم: اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی به نمایشنامه ی نمایش «صحنه» از انار ، حسین ابوترابی.

  هیئت داوران برای رتبه دوم و نخست نمایشنامه  هیچ یک از آثار را شایسته ندانست .

  کارگردانی

  هیئت داوران در بخش کارگردانی تقدیرنامه های خود را بدون اولویت بدین شرح اعطا کرد:

  1. اهدای تقدیرنامه به کارگردانی نمایش «کارنامه بندار بیدخش» از کرمان، سید مجتبا میرحسینی.
  2. اهدای تقدیرنامه به کارگردانی نمایش «زنان مهتابی» از رفسنجان، سید حمید سجادی و سید محمدرضا حسینی کرمانی.

  رتبه سوم اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی به کارگردانی  نمایش «دن کامیلو» از بم بهروز توحیدی.

  رتبه دوم کارگردانی                      

  هیئت داوران برای رتبه ی دوم کارگردانی دو اثر را شایسته ی دریافت این رتبه  دانست:

  اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی  به کارگردانی نمایش «رکوییم» از کرمان، ابراهیم عرب نژاد.

  اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی به کارگردانی نمایش «صحنه» از انار ، حسین ابوترابی.

  رتبه ی نخست  کارگردانی، اهدای لوح سپاس و جایزه ی نقدی به کارگردانی نمایش «همه چیز می گذرد تو نمی گذرد»،      محمدرضا حیدری.

   آثار برگزیده

  هیئت داوران  از میان آثار شرکت کننده در سی امین جشنواره تئاتر استان کرمان بدون اولویت دو نمایش را به دبیرخانه سی و هفت امین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر معرفی می‌کند .

  شایان یادآوری است کلیه ی آثار معرفی شده از سوی جشنواره های استانی به دبیرخانه ی جشنواره بین المللی تئاتر فجر به معنی حضور مستقیم در مرحله نهایی جشنواره فجر نبوده و این آثار در مرحله بعد توسط بازبین های فنی آن دبیرخانه مورد ارزیابی و انتخاب قرار خواهند گرفت .

  آثار برگزیده بدون اولویت :

  1- نمایش «همه چیز می گذرد تو نمی گذری» از کرمان

  2- نمایش «صحنه» از انار

   

   
  مطالب مرتبط

  از سوی دبیرخانه

فراخوان سی و یکمین جشنواره تئاترکهگیلویه و بویراحمد منتشر شد
  از سوی دبیرخانه

  فراخوان سی و یکمین جشنواره تئاترکهگیلویه و بویراحمد منتشر شد

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگلویه و بویراحمد با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان، سی و یکمین جشنواره تئاتر استان را با هدف ارتقاء سطح کیفی آثار و ارتباط موثر تماشاگران با آثار نمایشی و تاکید بر لزوم اجرای عمومی تئاتر برگزار می‌کند.

  |

  قشم، کوهدشت، کرمانشاه، تفرش و خمینی‌شهر؛

سهم استان‌های ایران از دومین روزِ جشنواره‌ تئاتر فجر
  قشم، کوهدشت، کرمانشاه، تفرش و خمینی‌شهر؛

  سهم استان‌های ایران از دومین روزِ جشنواره‌ تئاتر فجر

  نمایش‌هایی از قشم، کوهدشت، کرمانشاه، خمینی‌شهر و تفرش آثاری هستند تولیدشده در خارج از تهران که در دومین روز از جشنواره‌ی سی و هفتم در بخش صحنه‌ای و خیابانی اجرا می‌شوند.

  |

  کارگردان ایلامی حاضر در جشنواره بین المللی تئاتر فجر:

آغاز یک راه متفاوت در تئاتر ایلام
  کارگردان ایلامی حاضر در جشنواره بین المللی تئاتر فجر:

  آغاز یک راه متفاوت در تئاتر ایلام

  ایران تئاتر:محمد اسماعیل بیگی تنها کارگردان حاضر از استان ایلام در بخش تئاتر صحنه ای جشنواره بین المللی فجر است. او سرپرست گروه نمایشی " پرسونا " است که آغازگر اجراهای عمومی در سطح استان ایلام به حساب می آیند. کارگردانی که اجرا برای مخاطبان را بر جشنواره ها مقدم می داند و ...

  |

  مدیرکل هنرهای نمایشی در آیین افتتاح کارگاه‌های آموزشی برگزیدگان تئاتر استانی

بهره‌برداری از زیرساخت‌های موجود نیازمند برنامه‌ریزی است
  مدیرکل هنرهای نمایشی در آیین افتتاح کارگاه‌های آموزشی برگزیدگان تئاتر استانی

  بهره‌برداری از زیرساخت‌های موجود نیازمند برنامه‌ریزی است

  شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی در آیین افتتاح کارگاه‌های استانی گفت: آنچه اهمیت دارد این است که ما چطور برنامه‌ریزی داشته باشیم که بتوانیم از زیرساخت‌های موجود تئاتر در کشور بهره‌برداری کنیم.

  |

  توسط هیات انتخاب آثار جشنواره بین المللی تئاتر فجر

آثار برگزیده سی امین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد بازبینی شدند
  توسط هیات انتخاب آثار جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  آثار برگزیده سی امین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد بازبینی شدند

  نمایش های «دوک» به کارگردانی مسلم نارکی و «زُل زدن با دوربین شکاری به تاریخ» به کارگردانی صابر محمدی از گچساران دو نمایش منتخب سی امین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد در گچساران بازبینی شدند.

  |

  سهراب سلیمی در حاشیه بازبینی آثار منتخب استان فارس مطرح کرد:

معیار انتخاب آثار بر اساس کیفیت خواهد بود نه کمیت
  سهراب سلیمی در حاشیه بازبینی آثار منتخب استان فارس مطرح کرد:

  معیار انتخاب آثار بر اساس کیفیت خواهد بود نه کمیت

  استاد سهراب سلیمی عضو هیات انتخاب جشنواره تئاتر فجر در حاشیه حضور در شیراز جهت بازبینی نمایش‌های برگزیده استان فارس ، خاطر نشان کرد بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دبیر جشنواره، معیار اصلی و تعداد آثار انتخابی بر اساس کیفیت خواهد بود.

  |

  نظرات کاربران