در حال بارگذاری ...
 • آمار فروش تالار های نمایشی تا 24 مهرماه

  آمار فروش نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج، تالار هنر و خانه نمایش اداره تئاتر تا جمعه 24 مهرماه اعلام شد.

  به گزارش سایت ایران تئاتر، مجموعه تئاتر شهر تا پایان جمعه 24 مهرماه، با پنج اجرای نمایشی میزبان تماشاگران بود، که طبق آمار اعلام شده نمایش «مضحکه شبیه قتل» به کارگردانی حسین کیانی که در سالن اصلی روی صحنه بود و پس از 29 اجرا به کار خود پایان داد 1.319.420.000 ریال فروخت. این نمایش در مجموع 5670 بلیت تمام‌بها، 259 بلیت نیم‌بها، 997 بلیت تخفیفدار و 2672 بلیت مهمان داشته است. ظرفیت سالن اصلی 579 نفر است.

  نمایش «تکه‌های سنگین سرب» کار ایوب آقاخانی، که در سالن چهارسو اجرا شد با 31 اجرا و 2319 تماشاگر 227.985.000  ریال فروخت. این نمایش 1374 بلیت تمام‌بها، 79 بلیت نیم‌بها، 133 بلیت تخفیف‌دار و 733 بلیت مهمان داشته است. ظرفیت سالن چهارسو 124 نفر است.

  نمایش «مجلس انتقام جویی هملت» کار حسین جمالی، که در سالن سایه روی صحنه رفت با 28 اجرا و مجموع تماشاگران 1782 توانست 143.850.000 ریال بفروشد. برای این اجرا 836 بلیت تمام‌بها، 118 نیم‌بها، 80 بلیت تخفیف‌دار و 748 بلیت مهمان ثبت شده است. سالن سایه 82 نفر گنجایش دارد.

  نمایش «باغ آلبالو» به کارگردانی آتیلا پسیانی که در سالن چهارسو اجرای خود را آغاز کرده در دو اجرای اول خود 609 تماشاگر داشت و 106.100.00 ریال فروخت. این نمایش 526 بلیت تمام‌بها ، 9 بلیت نیم‌بها و 74 بلیت مهمان داشت.

  نمایشنامه‌خوانی «روز واقعه» به کارگردانی محمد رحمانیان در سه اجرای خود در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر میزبان 1732 تماشاگر بود. این اجرای نمایشنامه‌خوانی 274.050.000 ریال فروخت. 1243 بلیت تمام‌بها و 306 بلیت تخفیف‌دار برای این اجرا ارائه شده است.

  تماشاخانه سنگلج نیز که در حال حاضر به اجرای نمایش «بیضایی» کار محمد مساوات اختصاص دارد آمار فروش این نمایش را در روزهای آغازین اجرا اعلام کرد.

  این نمایش تا 24 مهرماه 410 تماشاگر داشت، که 82 بلیت مهمان و 105 بلیت تمام‌بها و 214 بلیت تخفیف‌دار برای این نمایش ارائه شده است. فروش این نمایش در چهار روز،‌ 37.416.000  ریال بوده است.

  آمار نهایی تماشاگران نمایش «دو روی روایت نادری» کار جواد نوری نیز 2603 نفر اعلام شد. این نمایش 906 بلیت تمام‌بها، 229 بلیت نیم‌بها ارائه کرده است و مبلغ 204.253.200  ریال فروخته است.

  تالار هنر نیز که دهه اول محرم نمایشی را روی صحنه ندارد آمار تماشاگران دو نمایش خود را تا 21 مهر اعلام کرد.

  نمایش «پادشاهی که سه پسر داشت و ...» به کارگردانی سعید تاجیک، 552 تماشاگر داشت که  347 بلیت تمام‌بها، 138 بلیت نیم‌بها و 60 بلیت مهمان ارائه شده است. فروش این نمایش 42.125.000 ریال بوده است.

  نمایش «جشن بزرگ بزرگ بزرگ» به کارگردانی راحله شمس‌آبادی، 1261 تماشاگر داشت، که از آن میان 540 نفر به صورت تمامبها، 526 نیم‌بها و 195 مهمان از این نمایش دیدن کرده‌اند. فروش این نمایش تا 21 مهر 80.300.000  ریال بوده است.

  خانه نمایش اداره تئاتر نیز که از 21 مهرماه میزبان نمایش «مجلس شاه فتاح» به کارگردانی ناصر عاشوری است تا 24 مهرماه، 34 تماشاگر داشت و 24.000 ریال فروخت.
  مطالب مرتبط

  برنامه‌های این هفته تالارهای نمایشی تئا‌تر شهر اعلام شد

آغاز اجرای «روز واقعه» و «باغ آلبالو» در تالارهای اصلی و چهارسو
  برنامه‌های این هفته تالارهای نمایشی تئا‌تر شهر اعلام شد

  آغاز اجرای «روز واقعه» و «باغ آلبالو» در تالارهای اصلی و چهارسو

  برنامه این هفته تالارهای نمایشی مجموعه تئا‌تر شهر در حالی اعلام شد که از چهارشنبه این هفته نمایش «باغ آلبالو» به کارگردانی آتیلا پسیانی در تالار چهارسو و جلسه نمایشنامه‌خوانی ...

  |

  نظرات کاربران