در حال بارگذاری ...
 • یادداشت کارگردان پرستار زمان

  زمان می گذرد

  پرستا زمان عنوان نمایشی که از ۱۴ تا ۳۱ مردادماه در سالن موج نو روی صحنه است. مهسا نعمتی کارگردان این نمایش یادداشتی را در اختیار ایران قرار داده است که می خوانید.

  زمان مى گذرد و ما بى آنکه خودمان به تأثیر گذشتنش آگاه باشیم حرکتى رو به جلو داریم

  مى تواند حرکتى پیشرونده و غیر قابل انکار بدون داشتن هویتى معلوم داشته باشد

  مى تواند حرکتى بى رحم و غیر قابل پیش بینى داشته باشد که ما را نزدیک مى کند به وقایع زندگى، وقایعى که حتى در خوش بینانه

  ترین حالتشان تلخ هستند،

  مى تواند ما را با هم آشنا تر کند یا شاید نزدیکتر و در عین حال به دورشدنمان کمک مى کند .

  در این اجرا ما با دنیای جدیدى روبرو مى شویم که قوانین اش در نگاه اول متفاوت از دنیاى خودمان مى باشد.

  با شخصیت هایى مواجه مى شویم که در نزدیکترین حالتشان باز هم دور به نظر مى رسند.

  شخصیت های نمایش، پرسش هایى را مطرح مى کنند که چالش برانگیز است در عین حال که تماشاگر مى تواند با آنها موافق نباشد

  اما همذات پندارى می کند و این در حالى است که قوانین دنیاى جدید می تواند آنها را سردرگم کند...

  در طول اجرا از حقایقى حرف زده مى شود که با نگاهى ژرف مى توانیم آنها را در زندگى روزمره خودمان در دنیاى قابل لمس

  خودمان بیابیم .

  زمان به عنوان یک مسألهء علمى به شدت مى تواند هویتى فراواقع گرایانه داشته باشد که المان هاى آن در اجرا دیده مى شود،

  اما به عنوان یک دغدغهء شخصى براى من بسیار واقعى و قابل لمس است، و هدف من در واقع نشان دادن واقعیت هاى پیرامونمان به

  شکلى متفاوت تر است، به طورى که ذهنمان شاید حساس تر از قبل به اطراف اش و اتفاقاتى که در پیرامونش مى افتد نگاه کند

  اینکه ما در دنیایى زندگى مى کنیم که پر از اتفاقات عجیب است ولى به دلیل بدیهى بودنشان از آنها ساده مى گذریم مسألهء مهمى است

  و آگاه بودن به این مسائل در جامعه مى تواند کمک بزرگى به رشد فکرى ما داشته باشد.
  مطالب مرتبط

  گفت وگو با مهسا نعمتی کارگردان نمایش خدانگهدار آقا

شخصیت روبک در نمایش حدیث نفس خود ایبسن است
  گفت وگو با مهسا نعمتی کارگردان نمایش خدانگهدار آقا

  شخصیت روبک در نمایش حدیث نفس خود ایبسن است

  ایران تئاتر: نمایش خدا نگهدار آقا یک درام اجتماعی در باره زندگی و روابط انسانی یک مرد هنرمند با دو زن زندگیش است که رابطه پر تنشی دارند.مهسا نعمتی کارگردان جوان نمایش تلاش می کند روایتگر زندگی پر تنش این سه نفر باشد . مهسا نعمتی فارغ التحصیل تئاتر از دانشگاه هنر و معماری ...

  |

  نظرات کاربران