در حال بارگذاری ...
 • شورای سیاستگذاری تئاتر شهرستان های خراسان رضوی تشکیل می شود

   هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی در پنجمین نشست خود به تشکیل شورای سیاستگذاری تئاتر شهرستان های خراسان رضوی تاکید کرد.

  به گزارش ایران تئاتر - خراسان رضوی، رییس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی ضمن تسلیت فقدان هنرمند وارسته استاد رضاکمال علوی از تلاش هیات مدیره دربرگزاری جشنواره استانی دو مراسم  استاد کمال علوی تشکر کرد وگزارشی ازکارهای انجام شده درمهرماه ارائه داد.

  بنا بر این گزارش؛ اساسنامه شورای عالی تاترشهرستان های استان خراسان رضوی که توسط محمدحسن زاده نایب رییس انجمن نوشته شده بود قرائت شد. اعضای هیئت مدیره درباره ماده ها و تبصره های اساسنامه نظرات خود را مطرح و پس ازتصحیح لازم تصویب شد.

  تعیین روسای انجمن های هنرهای نمایشی شهرستانها دستور جلسه بعدی بود که مقررشد در روز شنبه نامه ای به ادارات ارشاد کلیه شهرستانها از طرف انجمن هنرهای نمایشی استان زده شود و هر شهرستان سه نفرهنرمند را پس از رایزنی باهنرمندان خود، همراه با رزومه تا پایان هفته به انجمن هنرهای نمایشی استان معرفی کند. پیشنهاد های ارائه شده درهیات مدیره بررسی و ابلاغ افراد با تایید رییس انجمن هنرهای نمایشی استان زده خواهد شود. قرار شد اولین جلسه شورای عالی تاترشهرستانهای خراسان پس از انتخاب روسای شهرستانها به میزبانی شهرستان نیشابور برگزارشود.

  همچنین مقررشد اولین جلسه شورای عالی تئاتر شهرستانها مرکب از هنرمندان شاخص شهرستانها به همراه روسای شعب شهرستانی برگزار شود. مقرر شد پس از تعیین اعضای شورای عالی تئاتر فعالیت های این شورا طبق اساسنامه به خود هنرمندان شهرستان واگذار شده و انجمن هنرهای نمایشی استان نیز نماینده ای در شورای عالی داشته باشد و حمایت های لازم ازاین شورا نیز انجام گیرد.
  مطالب مرتبط

  مجمع تخصصی تصمصم گیری تئاتر در نیشابور برگزار شد

اعطای احکام روسای انجمن‌ها و دفاتر تئاتر در ۲۰ شهرستان خراسان رضوی
  مجمع تخصصی تصمصم گیری تئاتر در نیشابور برگزار شد

  اعطای احکام روسای انجمن‌ها و دفاتر تئاتر در ۲۰ شهرستان خراسان رضوی

  با حضور معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، کارشناسان تئاتر و مسئولین انجمن‌های هنرهای نمایشی استان نخستین مجمع تخصصی تصمیم‌گیری تئاتر شهرستان‌های خراسان رضوی در نیشابور برگزار و احکام روسای انجمن‌ها و دفاتر تئاتر در ۲۰ شهرستان استان اعطا شد.

  |

  نظرات کاربران