در حال بارگذاری ...
 • یک مجموعه نمایشنامه جدید به قلم پژند سلیمانی

  «سه قطعه سرسام گرفته»

  معرفی نمایشنامه «سه قطعه سرسام گرفته» نوشته پژند سلیمانی که توسط نشر شهاب ثاقب چاپ شده است.

  به گزارش ایران تئاتر پژند سلیمانی؛ نویســنده، مترجم و بازیگر تئاتر ؛‌نمایشنامه «سه قطعه سرسام گرفته» را توسط نشر ثاقب در 500 نسخه به چاپ رسانده است .این نمایشنامه با سه داستان مجزا و به شیوه‌های متفاوت نوشته‌شده است ؛ در حقیقت آیتم‌هایی در این ســه اثر وجــود دارد که با یکدیگر مرتبط هســتند و ارجاع دارند اما زمانی که هر نمایش جداگانه اجرا شود، این ارتباط و ارجاع دیده نمی‌شود.

  سه قطعه ؛ «بی‌آنکه اتفاق غریبی افتاده باشد » ،«این روزها فقط وقتی درست ببینی» و «فقط وقتی لبخند می‌زنم ،که به تو فکر نمی‌کنم » از عنوان این  نمایشنامه‌هاست که در 62 صفحه و با پرسوناژ بالا تهیه‌شده است .نویسنده در مقدمه گفته :«سه قطعه سرسام گرفته ،سه قطعه‌ای بودند که سرسام زده به زندگی من آمدند .این مجموعه را در سال یک هزار و سیصد و هشتاد نه در دوره‌های متفاوت نوشتم.وقت بازنویسی یعنی یک سال بعدش تصمیم گرفتم از این سه قطعه ای سرسام زده که آشفتگی مرا بیشتر می‌کرد یک پیکر واحد بسازم.»

  همچنین در رابطه با سه قطعه در ادامه نوشته :«در قطعه اول ،آدم‌های نمایش با اسم و سن و شناسنامه نشسته‌اند حرف می‌زنند. قطعه دوم ، در بعد دیگری از زمان شخصیت‌ها بدون جنس و اسم و سن راوی نوشتن هستند. زحمت شناسنامه‌هایشان گذاشته‌شده به عهده شما ؛ قطعه سوم طبق فاصله‌گذاری برشتی است که می‌دانیم این‌ها که روی صحنه حرف می‌زنند بازیگرند. به‌عنوان شخصیت نه به‌عنوان بازیگر قبولشان می‌کنیم و به حرفشان گوش می‌دهیم.»

  قابل‌ذکر است هر سه قطعه در سال91 نمایشنامه‌خوانی شده و به‌عنوان نمایشنامه برتر شناخته شدند و تاکنون هر یک از آن‌ها، به‌صورت مجزا اجراهایی را در جشنواره‌های تئاتر دانشگاهی و یا شهرستان‌ها روی صحنه برده‌اند .

  پژند سلیمانی نمایشنامه «سه قطعه سرسام گرفته» و «بی تن» را از انتشارات شهاب ثاقب در سی و پنجمین نمایشگاه کتاب ارائه کرده بود.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران