در حال بارگذاری ...

مجید بهشتی

تولد  : ‏‏1334 کرمان‎ ‎
تخصص : کارگردان تئاتر‌، بازیگر، تهیه کننده، کارگردان تلویزیون
تحصیلات : فوق دیپلم بازرگانی انستتیتوبازرگانی کرمان؛ 1356 لیسانس کارگردانی و بازیگری تئاتر، دانشکده هنر تهران، دانشکده هنرهای دراماتیک؛ 1363‏ ‏فوق لیسانس کارگردانی وبازیگری تئاتر‌، دانشگاه هنرو معماری تهران؛ 1383‏
اجراها : نمایش بازی:‏ ‏"آسید کاظم" ( مهدی ثانی) کرمان؛ 1348‏ ‏"چشم در برابر چشم" (علی خسروی) کاخ جوانان کرمان؛ 1351‏ ‏"روح بهرام" (محمدرضا پورمحسنی) کرمان کاخ جوانان؛ 1353‏ ‏"پهلوان" (محمد رضا پورمحسنی) کاخ جوانان کرمان؛ 1353‏ ‏"واژه های پوچ دیوانگی" ( مجید بهشتی) کرمان؛ 1353‏ ‏"دولخ" ( مجید بهشتی) کرمان؛ 1354‏ ‏"لوک لوت" ( محمود محمدی) کرمان؛ 1354‏ ‏"چهار صندوق" ( مسعود یگانگی) کرمان؛ 1355 ‏ ‏"اوج افتخار" (سیروس افهمی) کرمان خانه شهر؛ 1356‏ ‏"گوشه نشینان آلتونا" (رکن الدین خسروی) تهران، تالار سنگلج؛ 1358 ‏ ‏"مرگ بر آمریکا‌" (رکن الدین خسروی) تهر‌ان، تالار سنگلج؛ 1358 ‏ ‏"مردی برای تمام فصول" (رکن الدین‎ ‎خسروی) تهران؛ 1358‏ ‏"دایی وانیا" (رکن الدین خسروی) تهران؛ 1358‏ ‏"سیزویه بانسی مرده است" (رکن الدین خسروی) تهران، تئاتر پارس لاله زار؛ 1358‏ ‏"پتک" (بهزاد فراهانی) تهران، تالا‌ر سنگلج؛ 1359‏ ‏"دشمنان" (رکن الدین خسروی) تهران؛ 1358 ‏ ‏"میراب" (کریم اکبری مبارکه) تهران، تئاتر‌شهر، تالار چهارسو؛ 1360‏ ‏"دیار غریب" (احمد طالبی نژاد) تهران، تئاتر‌شهر، تالار اصلی؛ 1361‏ ‏"کاپیتولاسیون" (حسین خانی) تهران؛ 1361‏ ‏"حنایی و روباه مکار " (کریم اکبری مبارکه) تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1362‏ کارگردانی:‏ ‏"دولخ" (مسعود یگانگی) کرمان؛ 1353‏ ‏"واژه‌های پوچ دیوانگی" کرمان؛ 1354‏ ‏"پرورشگاه" تهران، تالار مولوی؛ 1363‏ ‏"سیزویه بانسی مرده است" (آتول فوگارد) تهران، تئاتر کوچک؛ 1365‏ ‏"بازرس" (نیکلای گوگول) تهران، تئاتر‌شهر، تالار اصلی؛ 1366‏ تله تئاتر بازیگری:‏ ‏"میراب" (کریم اکبری مبارکه)؛ 1361‏ ‏"حنایی وروباه مکار" (کریم اکبری مبارکه)؛ 1362‏‎ ‎ ‏"میم مثل مصرف‌" (کریم اکبری مبارکه) شبکه1؛ 1362‏‎ ‎ ‏"دیار نفرین شده" (قاسم سیف) شبکه اول؛ 1366‏ تهیه کننده و کارگردان‌:‏ ‏"مشتی صالح" شبکه اول؛ ‌‌ 1365‏ ‏"آقای همه فن حریف"‌ ‌‌شبکه اول؛ ‌1365‏ سریال بازی:‏ ‏"بخش چهار جراحی" (مسعود فروتن) شبکه 2‏‎ ‎؛ 1365 ‏ ‏"دوازده درهم" (مهدی آفاق) شبکه 1 سیما؛ 1365‏ ‏"اغر بخیر" (محمود شاه حسینی) شبکه اول؛ 1365‏ ‏‌‏ ‎ ‎تهیه کننده و کارگردان:‏ ‏"آقای دلار" (ن. فرهاد توحیدی) شبکه اول؛ 1366‏ ‏"ریشه در خاک" (ن. افسانه پایدار) شبکه اول؛ ‌1367‏ ‏"باغ گیلاس" (علی اکبرمحلوجیان ‌و تیرداد سخایی) قسمت شبکه اول؛ 1371‏ ‏" این قافله عمر" (خسرو حکیم رابط) شبکه اول؛ 1374‏ ‏"تصویر زندگی" (10 قسمت ‌ن.حسین کاوه) شبکه اول (پخش نشده)؛ 1374‏ ‏"بافته‌های رنج" (ن.‌ حمید نعمت الهی) ‌ ‌ (پخش نشده)‏ فیلم سینمایی ‎ ‎کارگردانی:‏ ‎ ‎‏"مه بانو"‌ (اکران نشد) 1380‏


beheshti81@googlemail.com 1388/4/28