در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
یادداشت رویا افشار بر نمایش «ماراساد»

و این دست ها که آسمان را می جویند
یادداشت رویا افشار بر نمایش «ماراساد»

و این دست ها که آسمان را می جویند

ایران تئاتر- رویا افشار: قرار نیست فلسفه و تفکر، بنیانی را دگرگون سازد، می توان جهان را به اشکال گوناگون نظاره و تفسیر کرد، لیک جهان و ذات آن، همچنان یکسان، بدون دخالت فلسفه و هر نوع تفکری به چرخه زنده خود ادامه می دهد.

رویدادها |

احسان ملکی در گفت و گو با ایران تئاتر عنوان کرد

چیدا؛ حالت تطبیقی بین یک باور بومی با داستان ادیپ دارد
احسان ملکی در گفت و گو با ایران تئاتر عنوان کرد

چیدا؛ حالت تطبیقی بین یک باور بومی با داستان ادیپ دارد

ایران تئاتر: احسان ملکی در سال های اخیر با اجراهای حرفه ایش حضور موثری در تئاتر داشته و امسال بعد از اجرای هزار شلاق در تماشاخانه سنگلج، این بار در اسفند ماه چیدا را در این تماشاخانه روی صحنه برده و این نشان دهنده رشد تئاتر در سال های اخیر در شهرستان ها است. کارگردان در اجرای ...

رویدادها |

گذری بر توسعه تئاتر کشور:

سهم تئاتر در سبد فرهنگی خانوار، چشم اندازی که به آن امیدوار شده ایم
گذری بر توسعه تئاتر کشور:

سهم تئاتر در سبد فرهنگی خانوار، چشم اندازی که به آن امیدوار شده ایم

ایران تئاتر- علی رحیمی: تدابیر هوشمندانه و خلاقانه مسئولان هنر تئاتر کشور در سالهای اخیر نشان داد که می توان به چشم اندازی به نام قرار گرفتن تئاتر در سبد فرهنگی خانوار ایرانی امیدوار شد، حتی اگر در ابتدای راه باشیم.

رویدادها |

« ۱  ۲ ۳  ۴ »
۱۲ از ۳۹۵۸۳ نتیجه
۲ از ۳۲۹۹ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰