در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
در دویست و هفتمین شماره مجله نمایش بررسی می شود

با نگاه ویژه به «بحران اقتصادی در تئاتر»
در دویست و هفتمین شماره مجله نمایش بررسی می شود

با نگاه ویژه به «بحران اقتصادی در تئاتر»

شماره ۲۰۷ مجله نمایش ویژه آذرماه ۹۵ با نگاه ویژه به «بحران اقتصادی در تئاتر» و مطالبی درباره «تئاتر یونان» ، نقد نمایش های ماه و مقالات و گفتگوهای تخصصی منتشر شد.

کتابخانه تخصصی تئاتر |

کتاب خانه تخصصی تئاتر

کتاب خانه تخصصی تئاتر

ایران تئاتر بنا دارد در این بخش فهرست کتاب‌های منتشرشده در حوزه تئاتر را در دسترس علاقه‌مندان قرار دهد. در آغاز این راه گزیده مهم‌ترین عناوین کتاب‌های تخصصی منتشرشده در کشور و مجموعه آثار منتشرشده در انتشارات نمایش دربسته‌های جداگانه در ضمیمه ارائه‌شده است. همچنین این ...

کتابخانه تخصصی تئاتر |