در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
به بهانه فرارسیدن 20 مهر، سالروز بزرگداشت حافظ

هنرهای نمایشی و پیدا و پنهان‌گنجینۀ ادبیات کلاسیک ایرانی
به بهانه فرارسیدن ۲۰ مهر، سالروز بزرگداشت حافظ

هنرهای نمایشی و پیدا و پنهان‌گنجینۀ ادبیات کلاسیک ایرانی

ایران تئاتر: سالروز بزرگداشت حافظ شیرازی شاعر برجسته ایرانی بهانه‌ای برای طرح این پرسش فراهم کرده که غنای کم نظیر ادبیات کلاسیک ایران تا چه اندازه در تولیدات نمایشی این سال‌ها مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر در این میان  چه ابعادی از این منابع بی بدیل اندیشه و حکمت ایرانی ...