در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بررسی نویسندگانی که در تابستان بیش از یک اثر بر صحنه داشته اند

گرما بر پرکاری تعدادی از نویسنده ها اثری ندارد
بررسی نویسندگانی که در تابستان بیش از یک اثر بر صحنه داشته اند

گرما بر پرکاری تعدادی از نویسنده ها اثری ندارد

ایران تئاتر: از اول تیرماه تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶ در تهران ۱۶۰ نمایشنامه توسط کارگردان های تئاتر روی صحنه رفت که در این میان، ۱۱ نویسنده بیش از یک اثر بر صحنه داشتند.


حضور بین‌المللی تئاتر ایران در شش ماه نخست سال 1395

18گروه تئاتر به خارج از مرزهای ایران رفتند
حضور بین‌المللی تئاتر ایران در شش ماه نخست سال ۱۳۹۵

۱۸گروه تئاتر به خارج از مرزهای ایران رفتند

گروه‌های تئاتر به خارج از ایران رفتند و اتفاق‌های مهمی از نقالی در ترکیه تا تحکیم روابط با گرجستان و اجرای «هملت» در مهم‌ترین جشنواره منسوب به شکسپیر را رقم زدند


۱ ۲ »
۱۲ از ۱۹ نتیجه
۱ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰