در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
امیر حسین قتواتی در گفت و گو با ایران تئاتر عنوان کرد

سعی دارم نگاه جدیدی در نمایشنامه نیل سایمون ارائه دهم
امیر حسین قتواتی در گفت و گو با ایران تئاتر عنوان کرد

سعی دارم نگاه جدیدی در نمایشنامه نیل سایمون ارائه دهم

ایران تئاتر: نمایش «کرنتیز» روایتگر چالش رابطه بین نسل ها در قالبی طنز و تراژدی است و امیر حسین قنواتی تلاش می کند این جان مایه را در اثرش نشان بدهد .امیر حسین قنواتی کارگردان جوان این نمایش سالها است در این حوزه فعالیت می کند و آثاری نظیر بالانس را به صحنه برده است.