در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به عملکرد یکساله انجمن هنرهای نمایشی استان تهران

جرقه های آشتی و رفاقت های مانگار
نگاهی به عملکرد یکساله انجمن هنرهای نمایشی استان تهران

جرقه های آشتی و رفاقت های مانگار

ایران تئاتر: سامان ناصری فعال تئاتر استان تهران در یادداشتی که در اختیار ایران تئاتر قرار داد نگاهی به فعالیت یکساله انجمن هنرهای نمایشی استان تهران داشته است.

رویدادها,برگزیده,یادداشت |