در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران خبر داد

 مطالبات هنرمندان تا آغاز سال جدید پرداخت می‌شود
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران خبر داد

 مطالبات هنرمندان تا آغاز سال جدید پرداخت می‌شود

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران از پرداخت بخش عمده مطالبات هنرمندان و گروه‌های نمایشی که در سال ۹۶ با انجمن همکاری داشته‌اند تا آغاز سال جدید خبر داد.

رویدادها |

نگاهی به عملکرد یکساله انجمن هنرهای نمایشی استان تهران

جرقه های آشتی و رفاقت های مانگار
نگاهی به عملکرد یکساله انجمن هنرهای نمایشی استان تهران

جرقه های آشتی و رفاقت های مانگار

ایران تئاتر: سامان ناصری فعال تئاتر استان تهران در یادداشتی که در اختیار ایران تئاتر قرار داد نگاهی به فعالیت یکساله انجمن هنرهای نمایشی استان تهران داشته است.

رویدادها,برگزیده,یادداشت |