در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد همایون علی آبادی بر نمایش «بر پیکری نبردی رو به خاموشی است»

مدآ با اهتمام به نگرش ویژه‌ خسرو مرادی
نقد همایون علی آبادی بر نمایش «بر پیکری نبردی رو به خاموشی است»

مدآ با اهتمام به نگرش ویژه‌ خسرو مرادی

ایران تئاتر- همایون علی‌آبادی: نمایش «بر پیکری نبردی رو به خاموشی است» که در تالار ماه دیدیم دقیقاً مفهوم برداشت آزاد را دارد و به‌هیچ‌وجه وام دار و وفادار به مده آی اوریپید یا ژان آنوی نیست.