در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
ایران تئاتر در سال حمایت از کالای ایرانی و بر اساس آرای صاحبنظران  بررسی کرد

پیشنهادهایی در مسیر رسیدن به تولید تئاتری پایدار
ایران تئاتر در سال حمایت از کالای ایرانی و بر اساس آرای صاحبنظران بررسی کرد

پیشنهادهایی در مسیر رسیدن به تولید تئاتری پایدار

ایران تئاتر: در شرایطی که آمارها و نشانه‌های بسیار از ظرفیت‌های تولیدات تئاتری در شکل گرفتن یک چرخۀ اقتصادی پر دامنه در جامعه تئاتر حکایت دارند، پیش رفتن در مسیر رسیدن به استقرار و پایداری کامل این چرخه نیازمند چه تدبیرها و چگونه حمایت‌هایی است؟