در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
کارگردان نمایش سزارین مطرح کرد:

اجرای متفاوتی نسبت به جشنواره خواهیم داشت
کارگردان نمایش سزارین مطرح کرد:

اجرای متفاوتی نسبت به جشنواره خواهیم داشت

کارگردان نمایش سزارین گفت: نمایش سزارین سال ۹۲ در جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر اجرا شد و تندیس پنج بخش را گرفت. سال بعدش هم در جشنواره دانشجویی اجرا شد اما در اجرای عمومی اثرمان متفاوت خواهد بود.

رویدادها |