در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
دبیرخانه هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه اعلام کرد

اسامی 53 اثر پذیرفته شده برای بازبینی در مرحله دوم
دبیرخانه هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه اعلام کرد

اسامی ۵۳ اثر پذیرفته شده برای بازبینی در مرحله دوم

دبیرخانه هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه برای بازبینی در مرحله دوم این بخش ۲۶ نمایش را قبول و ۲۳ نمایش را بصورت مشروط انتخاب کردند. نمایش نیز با توجه به شکل و زمان اجرایشان جهت بازبینی به بخش کوتاه و خلاق معرفی شدند.

رویدادها,جشنواره‌ها,خبرهای تولیدی 1 |