در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
از سوی دبیرخانه هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه

برنامه کارگاه‌های آموزشی و درس گفتارهای جشنواره اعلام شد
از سوی دبیرخانه هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه

برنامه کارگاه‌های آموزشی و درس گفتارهای جشنواره اعلام شد

برنامه کارگاه‌های آموزشی و درس گفتارهای هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه از سوی آرش پرنوسی مدیر آموزش و کارگاه‌های این جشنواره اعلام شد.

رویدادها,جشنواره‌ها,خبرهای تولیدی 1 |

دبیرخانه هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه اعلام کرد

اسامی 53 اثر پذیرفته شده برای بازبینی در مرحله دوم
دبیرخانه هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه اعلام کرد

اسامی ۵۳ اثر پذیرفته شده برای بازبینی در مرحله دوم

دبیرخانه هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه برای بازبینی در مرحله دوم این بخش ۲۶ نمایش را قبول و ۲۳ نمایش را بصورت مشروط انتخاب کردند. نمایش نیز با توجه به شکل و زمان اجرایشان جهت بازبینی به بخش کوتاه و خلاق معرفی شدند.

رویدادها,جشنواره‌ها,خبرهای تولیدی 1 |