در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
ایران تئاتر بررسی می کند؛

در سال 97 بر تئاتر دانشجویی چه گذشت؟
ایران تئاتر بررسی می کند؛

در سال ۹۷ بر تئاتر دانشجویی چه گذشت؟

ایران تئاتر- احمد عظیمی؛ روزگاری جشنواره تئاتر دانشجویی محدود به بخشی جنبی در جشنواره تئاتر فجر بود اما از دهه هفتاد توانست به عنوان رویدادی مستقل برگزار شود و در ادامه نام جشنواره بین المللی تئاتر دانشجویی را برای خود برگزیند اما با رشد دانشگاها یک جشنواره سراسری نمی توانست ...