در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
در تئاتر شهر مجتمع فرهنگی هنری ثامن الائمه آبادان اتفاق افتاد

اعلام آثار راه‌یافته  نخستین جشنواره تئاتر منطقه آزاد اروند
در تئاتر شهر مجتمع فرهنگی هنری ثامن الائمه آبادان اتفاق افتاد

اعلام آثار راه‌یافته  نخستین جشنواره تئاتر منطقه آزاد اروند

مراسم رونمایی از پوستر و اعلام آثار راه‌یافته به نخستین جشنواره تئاتر منطقه آزاد اروند در تئاتر شهر مجتمع فرهنگی هنری ثامن‌الائمه آبادان برگزار شد.

رویدادها |