در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نظری بر کمدی «جعفر خان  از فرنگ برگشته»

ساده ، صمیمی ، محکم و متناسب
نظری بر کمدی «جعفر خان از فرنگ برگشته»

ساده ، صمیمی ، محکم و متناسب

ایران تئاتر- بهزاد صدیقی: به نظرم نمایش نامه ی «جعفر خان از فرنگ برگشته » با همه ی اشکالاتی که دارد به خصوص در پایان بندی آن، یک اثر تمام عیار از نمایش نامه ی ایرانی معاصر به شیوه ی درام نویسی غربی است و اثری قابل اعتنا که می تواند سنجه ای جدی برای آغاز نگارش ادبیات نمایشی ایران ...


نقد نمایش جعفر خان از فرنگ برگشته به کارگردانی  رحمت امینی

طنزمعاصری که  می تواند جزو آثار کلاسیک  درام نویسی ایران باشد
نقد نمایش جعفر خان از فرنگ برگشته به کارگردانی رحمت امینی

طنزمعاصری که می تواند جزو آثار کلاسیک  درام نویسی ایران باشد

ایران تئاتر_سید علی تدین صدوقی : مقدم این نمایش را که در تک پرده نگاشته بود با گروه ایران جوان به صحنه برد پس از مدت کوتاهی این نمایش توسط جمعیت فرهنگی رشت به صحنه رفت که با استقبال بی نظیری روبروشد .