در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به چگونگی طرح مضامین، مفاهیم و معضلات اقتصادی عرصه هنرهای نمایشی (بخش دوم)

پیشنهادهایی برای اجرای نمایش در مبادی اقتصاد مقاومتی
نگاهی به چگونگی طرح مضامین، مفاهیم و معضلات اقتصادی عرصه هنرهای نمایشی (بخش دوم)

پیشنهادهایی برای اجرای نمایش در مبادی اقتصاد مقاومتی

ایران تئاتر: در بخش اول این مقاله به چگونگی طرح مضامین، مفاهیم و معضلات اقتصادی در حوزه هنرهای نمایشی اشاره شد اما از آن‌جایی که پرداختن نظری به هر یک از این امور بدون دسترسی به مصادیق عینی و عملی راهگشای دست‌اندرکاران تئاتر نخواهد بود، لذا در متن پیش رو مصادیقی از حوزه‌های ...