در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت وگو با ندا هنگامی کارگردان نمایش خانه ای در انتهای خیابان بهار در فجر 36:

اشیاء برایم معانی متفاوتی دارند
گفت وگو با ندا هنگامی کارگردان نمایش خانه ای در انتهای خیابان بهار در فجر ۳۶:

اشیاء برایم معانی متفاوتی دارند

ایران تئاتر: ندا هنگامی مدرس ، نویسنده و کارگردان تئاتری بیش از یک دهه است که حضور جدی در تئاتر دارد و نمایش نیمروز اسکاتلند را براساس نمایشنامه مکبث درسی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا کرد و پیش‌تر نیز این اثر را در قالب اجرای عمومی به صحنه برده بود.ماضی ...


گفت وگو با ندا هنگامی کارگردان نمایش خانه ای در انتهای خیابان بهار

مادر با رفتنش یک جور کار انتحاری انجام می دهد
گفت وگو با ندا هنگامی کارگردان نمایش خانه ای در انتهای خیابان بهار

مادر با رفتنش یک جور کار انتحاری انجام می دهد

ایران تئاتر:ندا هنگامی مدرس ، نویسنده و کارگردان تئاتری بیش از یک دهه است که حضور جدی در تئاتر دارد و به تازگی نمایش نیمروز اسکاتلند را براساس نمایشنامه مکبث درسی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا کرد و پیش‌تر نیز این اثر را در قالب اجرای عمومی به صحنه برده بود.ماضی ...


با  امکانات ویژه  برای بانوان در اولین اجرا روی صحنه می رود

«خانه‌ای در انتهای خیابان بهار» به کارگردانی ندا هنگامی در سالن استاد سمندریان
با امکانات ویژه برای بانوان در اولین اجرا روی صحنه می رود

«خانه‌ای در انتهای خیابان بهار» به کارگردانی ندا هنگامی در سالن استاد سمندریان

نمایش «خانه‌ای در انتهای خیابان بهار» به کارگردانی ندا هنگامی، فردا یکشنبه نخستین اجرای خود را با دعوت از حضور ویژه بانوان و تخفیف خاص برای آنها آغاز می‌کند.