در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
فرزام رنجبر در گفت و گو با ایران تئاتر عنوان کرد

جسارت؛ از ویژگی های مهم هر هنرمندی است
فرزام رنجبر در گفت و گو با ایران تئاتر عنوان کرد

جسارت؛ از ویژگی های مهم هر هنرمندی است

ایران تئاتر: همیشه پزشکان و رونکاوان سوژه های خوبی برای نویسندگان و کارگردان ها در سینما و تئاتر بوده اند و فرزام رنجبر هم در اثرش به سراغ چنین شخصیت هایی رفته است. روز پزشک با موقعیتی رئالیستی شروع می شود و به تدریج داستان و موقعیت ها به سمت فانتزی وگروتسک بودن سمت و سو پیدا می ...