در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

12 سالن خصوصی؛ 34 نمایش
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

۱۲ سالن خصوصی؛ ۳۴ نمایش

ایران تئاتر: در هفته پیش رو سالن های خصوصی با ۳۴ اجرا از تئاتر دوستان میزبانی می کنند. می خواهیم نمایش هایی که در هفته سوم اردیبهشت ماه میهمان این سالن ها هستند را به شما معرفی می کنیم.

رویدادها,گزارش,برگزیده |

گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

24 نمایش بهاری؛ میهمان سالن‌های خصوصی
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

۲۴ نمایش بهاری؛ میهمان سالن‌های خصوصی

ایران تئاتر: در هفته پیش رو سالن های خصوصی با ۲۴ اجرا از تئاتر دوستان میزبانی می کنند. می خواهیم نمایش هایی که در هفته آخر فروردین ماه میهمان این سالن ها هستند را به شما معرفی می کنیم.

رویدادها,گزارش,برگزیده |

گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

استقبال سالن های خصوصی از نمایش ها در آخرین ماه سال 96
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

استقبال سالن های خصوصی از نمایش ها در آخرین ماه سال ۹۶

ایران تئاتر: در هفته پیش رو سالن های خصوصی با ۲۵ اجرا از تئاتر دوستان میزبانی می کنند. می خواهیم نمایش هاییکه در هفته دوم اسفندماه میهمان این سالن ها هستند را به شما معرفی می کنیم.

رویدادها,گزارش,برگزیده |

در گفت و گو با مدیرکل هنرهای نمایشی بررسی شد

زیر و بم  تماشاخانه‌های خصوصی
در گفت و گو با مدیرکل هنرهای نمایشی بررسی شد

زیر و بم تماشاخانه‌های خصوصی

مهدی شفیعی در مقام مدیرکل هنرهای نمایشی از موضوع تماشاخانه‌های خصوصی دفاع می‌کند. او معتقد است بخش مهمی از مشکلات تئاتر در بدنه وزارت علوم شکل می‌گیرد. او معتقد است هنرمندان هنوز از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای گسترش تئاتر آگاه نشده‌اند.

رویدادها,دیده‌بان تئاتر |

برنامه سالن های خصوصی تئاتر تهران در هفته سوم بهمن ماه

فصل جدیدی از نمایش ها
برنامه سالن های خصوصی تئاتر تهران در هفته سوم بهمن ماه

فصل جدیدی از نمایش ها

اکثر سالن های خصوصی تئاتر در هفته پیش رو و بعد از جشنواره تئاتر فجر میزبان نمایش های تازه ای شده اند که نشان از آغاز فصل جدید نمایش ها می دهد. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته سوم بهمن ماه میهمان سالن های دولتی تئاتر تهران هستند را به شما معرفی می کنیم.

رویدادها,برگزیده |

خبرگزاری مهر بررسی کرد

نقش تماشاخانه‌های خصوصی در تئاتر ایران
خبرگزاری مهر بررسی کرد

نقش تماشاخانه‌های خصوصی در تئاتر ایران

فعالیت تماشاخانه های خصوصی که در چند سال اخیر رونق بیشتری گرفته در صورت حمایت نهادهای رسمی مثل وزارت ارشاد و شهرداری‌ها می تواند نخستین گام‌ها در جهت ارتقای وضعیت اقتصادی تئاتر باشد.

رویدادها,دیده‌بان تئاتر |