در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

سالن های خصوصی؛ میزبان 25 نمایش در اواسط دی ماه
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

سالن های خصوصی؛ میزبان ۲۵ نمایش در اواسط دی ماه

ایران تئاتر: در هفته پیش رو سالن های خصوصی با ۲۵ اجرا از تئاتر دوستان میزبانی می کنند. می خواهیم نمایش هایی که در اواسط دی ماه میهمان این سالن ها هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

19 نمایش در آخرین هفته تیرماه
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

۱۹ نمایش در آخرین هفته تیرماه

ایران تئاتر: در هفته پیش رو سالن های خصوصی با ۱۹ اجرا از تئاتر دوستان میزبانی می کنند. می خواهیم نمایش هایی که در هفته آخر تیرماه میهمان این سالن ها هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

شروع تابستان با 20 نمایش
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

شروع تابستان با ۲۰ نمایش

ایران تئاتر: در هفته پیش رو سالن های خصوصی با ۲۰ اجرا از تئاتر دوستان میزبانی می کنند. می خواهیم نمایش هایی که در هفته آخر خرداد و اول تیرماه میهمان این سالن ها هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

12 سالن خصوصی؛ 34 نمایش
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های خصوصی

۱۲ سالن خصوصی؛ ۳۴ نمایش

ایران تئاتر: در هفته پیش رو سالن های خصوصی با ۳۴ اجرا از تئاتر دوستان میزبانی می کنند. می خواهیم نمایش هایی که در هفته سوم اردیبهشت ماه میهمان این سالن ها هستند را به شما معرفی می کنیم.


برنامه سالن های خصوصی تئاتر تهران در هفته دوم دی ماه

درخشش ستاره ها در سالن های تئاتر
برنامه سالن های خصوصی تئاتر تهران در هفته دوم دی ماه

درخشش ستاره ها در سالن های تئاتر

ایران تئاتر -اکثر نمایش های سالن های خصوصی در هفته پیش رو از یک یا چند ستاره دنیای سینما و تلوزیون بهره می برند، که سبب استقبال کم نظیر مخاطبان از تئاتر در این روز ها شده است. به همین منظور در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته دوم دی ماه میهمان سالن های خصوصی تئاتر تهران هستند را ...