در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

همراه با نمایش‌های عروسکی در تهران
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

همراه با نمایش‌های عروسکی در تهران

ایران تئاتر: در مردادماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در اواخر مرداد و اوایل شهریور ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

23 نمایش در گرم‌ترین روزها
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

۲۳ نمایش در گرم‌ترین روزها

ایران تئاتر: در مردادماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در نیمه اول مرداد ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

22 نمایش در شروع مرداد
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

۲۲ نمایش در شروع مرداد

ایران تئاتر: در مردادماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در نیمه اول مرداد ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

18 نمایش در 9 سالن در اولین روزهای تابستان
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

۱۸ نمایش در ۹ سالن در اولین روزهای تابستان

ایران تئاتر: در تیرماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته اول تیر ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

حرارت تئاتر در آغاز فصل گرم
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

حرارت تئاتر در آغاز فصل گرم

ایران تئاتر: در خرداد ماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته آخر خرداد ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

اجرای22 نمایش در بهار تئاتر
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

اجرای۲۲ نمایش در بهار تئاتر

ایران تئاتر: در اردیبهشت ماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته آخر اردیبهشت ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

آغاز حرارات در نیمه بهار
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

آغاز حرارات در نیمه بهار

ایران تئاتر: در اردیبهشت ماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته سوم اردیبهشت ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

سالن‌های دولتی میزبان 17 نمایش در شروع سال جدید
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

سالن‌های دولتی میزبان ۱۷ نمایش در شروع سال جدید

ایران تئاتر: با شروع سال جدید، نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته سوم فروردین ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

سالن‌های دولتی؛ میزبان 19 نمایش در آخرین ماه سال 96
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

سالن‌های دولتی؛ میزبان ۱۹ نمایش در آخرین ماه سال ۹۶

ایران تئاتر: با شروع آخرین ماه سال نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته دوم اسفندماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

نمایش های تازه بعد از جشنواره فجر
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

نمایش های تازه بعد از جشنواره فجر

ایران تئاتر: بعد از پایان سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر و فیلم فجر نمایش های تازه ای در سالن ها آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته آخر بهمن ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.