در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی در نشست «چشم انداز تئاتر استان‌ها»

سامانه صدور پروانه نمایش رو نمایی شد
با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی در نشست «چشم انداز تئاتر استان‌ها»

سامانه صدور پروانه نمایش رو نمایی شد

مراسم رونمایی از سامانه اینترنتی صدور پروانه نمایش اداره کل هنرهای نمایشی در نخستین روز نشست «چشم انداز تئاتر استان‌ها» برگزار شد.

رویدادها,خبرهای تولیدی 1 |