در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفتگو با سیدحسن حسینی به بهانه  «ادوارد و ننه» و نمایش تازه اش «شهرک غرب »

تاکتیک ضدجنگ مانور یک واقعیت بود
گفتگو با سیدحسن حسینی به بهانه «ادوارد و ننه» و نمایش تازه اش «شهرک غرب »

تاکتیک ضدجنگ مانور یک واقعیت بود

ایران تئاتر:سیدحسن حسینی از جمله نویسندگانی است که بر اساس داشته‌های خود و برداشتش از جهان پیرامون با ذکاوت خاصی نگارش نمایشنامه‌هایش را ترتیب می‌دهد. او در نوشتن نمایشنامه «ادوارد و ننه» کوشیده است که به مسائل انسانی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

رویدادها,برگزیده,گفت‌و‌گو |