در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
در دیدار معاون امور هنری و مدیر کل هنرهای نمایشی مطرح شد

پری صابری: زمانی که مشغول تئاتر هستم احساس زنده بودن می کنم
در دیدار معاون امور هنری و مدیر کل هنرهای نمایشی مطرح شد

پری صابری: زمانی که مشغول تئاتر هستم احساس زنده بودن می کنم

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل هنرهای نمایشی با پری صابری، نویسنده و کارگردان پیشکسوت تئاتر دیدارکردند.

رویدادها,برگزیده |