در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
رحیم موسوی رئیس انجمن نمایش استان سمنان در گفتگو با ایران تئاتر

تمرکز ما بر افزایش اجراهای عمومی است
رحیم موسوی رئیس انجمن نمایش استان سمنان در گفتگو با ایران تئاتر

تمرکز ما بر افزایش اجراهای عمومی است

سید رحیم موسوی رئیس انجمن نمایش سمنان تمرکز بر افزایش اجراهای عمومی را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این انجمن در سال جاری عنوان کرد.

رویدادها,خبرهای تولیدی 1 |