در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور محمدحسین ایمانی خوشخو، ایرج راد و رحمت امینی

کارگروه بازنگری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه تئاتر تشکیل شد
با حضور محمدحسین ایمانی خوشخو، ایرج راد و رحمت امینی

کارگروه بازنگری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه تئاتر تشکیل شد

کارگروهی برای بازنگری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تئاتر و پیوست الحاقیه‌هایی به این مصوبه تشکیل خواهد شد.

رویدادها,خبرهای تولیدی |

گزارش وضعیت تئاتر در کمیسیون هنر ومعماری شورای عالی انقلاب فرهنگی

بیشترین گردش مالی تئاتر در تئاتر کمدی است
گزارش وضعیت تئاتر در کمیسیون هنر ومعماری شورای عالی انقلاب فرهنگی

بیشترین گردش مالی تئاتر در تئاتر کمدی است

رییس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی گزارش از وضعیت فعلی تئاتر در جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد.

رویدادها |