در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
قاسم زارع در گفت و گو با ایران تئاتر عنوان کرد

اثری را بازی می کنم که قابل دفاع باشد
قاسم زارع در گفت و گو با ایران تئاتر عنوان کرد

اثری را بازی می کنم که قابل دفاع باشد

ایران تئاتر: قاسم زارع را قدیمی ترها با تئاترهایش می شناسند. او در تئاتر با بزرگان زیادی مثل هادی مرزبان، آتیلا پسیانی، هوشنگ توکلی و زنده یاد رضا کرم رضایی همکاری داشته است. او این روزها با نمایش بوی خواب که ساختاری تودر تو و معمایی دارد در نقش یک دکتر بیمارستان که رفتارهای ...