در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اجرای نمایش کمدی «شرایط تسلیم من»

مایکل مور در برادوی سیاست‌های ترامپ را به چالش می‌کشد
با اجرای نمایش کمدی «شرایط تسلیم من»

مایکل مور در برادوی سیاست‌های ترامپ را به چالش می‌کشد

مایکل مور کارگردان شناخته شده و مطرح آمریکایی در نمایشی با عنوان «داستان مهاجرت من» در برادوی، قانون مهاجرتی دونالد ترامپ را به چالش می‌کشد.

رویدادها,خبرهای تولیدی 1 |