در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بهروز کریمی مدیر انجمن سرگرمی‌های نمایشی ایران و رئیس انجمن بین‌المللی شعیده‌بازان در گفت‌وگو با ایران تئاتر

برگزاری هرگونه جشنواره و مسابقه شعبده‌بازی بدون مجوز ارشاد غیرقانونی است
بهروز کریمی مدیر انجمن سرگرمی‌های نمایشی ایران و رئیس انجمن بین‌المللی شعیده‌بازان در گفت‌وگو با ایران تئاتر

برگزاری هرگونه جشنواره و مسابقه شعبده‌بازی بدون مجوز ارشاد غیرقانونی است

بهروز کریمی مدیر انجمن سرگرمی‌های نمایشی ایران برگزاری هرگونه جشنواره و مسابقه در زمینه شعبده بازی برای عموم بدون اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی غیر قانونی است.