در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش حادثه در ویشی به کارگردانی منیژه محامدی

انفعال و خوش‌بینی‌ای که غول فاشیست را می‌سازد
نقد نمایش حادثه در ویشی به کارگردانی منیژه محامدی

انفعال و خوش‌بینی‌ای که غول فاشیست را می‌سازد

ایران تئاتر-سید علی تدین صدوقی : یکی از خصایص بارز منیژه محامدی انتخاب‌های درست و بجا همسو با اکنون است. به همین دلیل گزیده کار می‌کند اما تأثیرگذار او به دنبال متونی می‌گردد که به‌نوعی مفاهیم جهان‌شمول داشته باشند وبر هر زمان و مکان جامعه‌ای قابل انطباق باشند.


میلر به جبهه‌ی متفقین می‌تازد

آتشباری توپخانه در جبهه‌ی خودی‌ها
میلر به جبهه‌ی متفقین می‌تازد

آتشباری توپخانه در جبهه‌ی خودی‌ها

در بحران واپسین سال‌های جنگ جهانی دوم، در ویشی فرانسه، نیروهای فاشیست نازی، گروهی از شهروندان فرانسوی را برای بررسی یهودی بودن آنها به آزمایشگاه می‌آورند تا پس از شناسایی یهودیان، آنها را برای زنده سوزی به کوره‌های آدمسوزی اعزام کنند.


گزارشی از حال و هوای نمایش‌های در حال اجرا

سالن‌های تئاتر در تسخیر ستاره‌ها
گزارشی از حال و هوای نمایش‌های در حال اجرا

سالن‌های تئاتر در تسخیر ستاره‌ها

نزدیک به یک ماه بیشتر تا آغاز سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر باقی نمانده است، صحنه‌های نمایش این روزها شاهد حضور چهره‌های شناخته شده تئاتر هستند تا یک ماه پیش از آغاز مهم‌ترین جشنواره تئاتری کشور گرمای این هنر را در میان مخاطبان حفظ کنند.