در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
در بخش ویژه همدان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان// زمان اجرا نا مشخص پرسیده شود //

نمایش «من و مادربزرگه»  در اسدآباد به صحنه می‌رود
در بخش ویژه همدان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان// زمان اجرا نا مشخص پرسیده شود //

نمایش «من و مادربزرگه» در اسدآباد به صحنه می‌رود

نمایش من و مادربزرگه کاری از رضا روان در بخش ویژه همدان در بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در شهرستان اسدآباد بهحضور دارد.