در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
تئاتر و نقاب نمایشی چون یک جذابیت در حوزه ی جهانگردی

جایگاه تئاتر در سایت های باستان شناسی و توریستی
تئاتر و نقاب نمایشی چون یک جذابیت در حوزه ی جهانگردی

جایگاه تئاتر در سایت های باستان شناسی و توریستی

مهدی فتوحی : ما ایرانی ها به نسبت دیگر کشورهایی که صاحب تاریخ نمایشی نسبتا کهن وغنی ای به ویژه در زمینه آیین ها هستند عملاً هیچ استفاده سودآور اقتصادی ای از ماسک ها و نقاب ها و نمادها و آیین های نمایشی خود نکرده ایم.