در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت وگو با الهام شعبانی بازیگر نمایش ناتمام

زنان هر دهه مشکلات خاص خود را دارند
گفت وگو با الهام شعبانی بازیگر نمایش ناتمام

زنان هر دهه مشکلات خاص خود را دارند

ایران تئاتر: نمایش «ناتمام» فضای زنانه ای در باره سه زن طبقه فرودست جامعه دارد . الهام شعبانی دانش آموخته ی طراحی لباس از دانشگاه الزهرا است . این بازیگر با سابقه تئاتر و سینما چند سالی است که در حوزه طراحی لباس در تئاتر و سینما و تلویزن نیز فعالیت می کند.