در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش شرق دور شرق نزدیکبه کارگردانی حمیدرضا نعیمی

شرق دوری که همین نزدیکی‌هاست اگر نیک بنگریم
نقد نمایش شرق دور شرق نزدیکبه کارگردانی حمیدرضا نعیمی

شرق دوری که همین نزدیکی‌هاست اگر نیک بنگریم

ایران تئاتر - سید علی تدین صدوقی : شرق دور حکایت ما مردم وامانده است که هماره نگاهمان به شرق دور به‌مثابه یک مدینه فاضله بوده است. شرق دوری که به‌زعم خیلی‌ها شاید راهش شمال از شمال غربی باشد. البته با گذر از جنگل آسفالت. که اگر نیک بنگریم این نشانی و این آدرس اشتباه است .

رویدادها,نقد,برگزیده |