در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش هایلایت به کارگردانی سوسن پرور

درد مشترک و تراژیکی که فریاد را در گلوی زنانمان خفه کرده  است
نقد نمایش هایلایت به کارگردانی سوسن پرور

درد مشترک و تراژیکی که فریاد را در گلوی زنانمان خفه کرده است

ایران تئاتر_سید علی تدین صدوقی : نمایش هایلایت همان‌طور که از نامش پیداست در خصوص زنان است. نمایش یک روز از آرایشگاه زنانه‌ای را نشان می‌دهد آرایشگاهی که طیف‌های مختلف سنی در آن حضور دارند. این خود به‌تنهایی موقعیت مناسب و قابل‌توجهی برای طرح مسایل مربوط به زنان است.