در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بررسی نمایشنامه هایی که در سه ماهه دوم سال بر صحنه سالن ها  به اجرا در آمده اند

یک تابستان گرم و پر از اتفاق
بررسی نمایشنامه هایی که در سه ماهه دوم سال بر صحنه سالن ها به اجرا در آمده اند

یک تابستان گرم و پر از اتفاق

ایران تئاتر: از اول تیر تا ۳۱ شهریور ۹۶ شهر تهران میزبان بیش از ۱۶۰ نمایش بوده؛ که در این گزارش، نمایشنامه های اجرا شده را از جهات مختلف بررسی می کنیم.

رویدادها,گزارش,برگزیده |