در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بررسی نمایشنامه هایی‌که در فصل پاییز به صحنه رفته اند

نمایشنامه های ایرانی؛ همچنان در اولویت
بررسی نمایشنامه هایی‌که در فصل پاییز به صحنه رفته اند

نمایشنامه های ایرانی؛ همچنان در اولویت

ایران تئاتر: از اول مهر تا ۳۰ آذر ۹۶ شهر تهران میزبان بیش از ۱۶۰ نمایش بوده؛ که در این گزارش، نمایشنامه های اجرا شده را از جهات مختلف مورد بررسی قرار می دهیم.

رویدادها,گزارش,برگزیده |

بررسی نمایشنامه هایی که در سه ماهه دوم سال بر صحنه سالن ها  به اجرا در آمده اند

یک تابستان گرم و پر از اتفاق
بررسی نمایشنامه هایی که در سه ماهه دوم سال بر صحنه سالن ها به اجرا در آمده اند

یک تابستان گرم و پر از اتفاق

ایران تئاتر: از اول تیر تا ۳۱ شهریور ۹۶ شهر تهران میزبان بیش از ۱۶۰ نمایش بوده؛ که در این گزارش، نمایشنامه های اجرا شده را از جهات مختلف بررسی می کنیم.

رویدادها,گزارش,برگزیده |