در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش «من در پوست شیرم نمیگنجم» به کارگردانی صبا آزادی

بازگویی شرح حال شاعری که به اشتباه مبارز نامیده شد
نگاهی به نمایش «من در پوست شیرم نمیگنجم» به کارگردانی صبا آزادی

بازگویی شرح حال شاعری که به اشتباه مبارز نامیده شد

ایران تئاتر، کیارش وفایی: دغدغه‌های روزانه جوامع بشری از جمله اتفاقاتی است که می‌توان به زبان‌های مختلف در مدیوم‌های متنوع از آن گفت و شنید. رویدادهایی که بی‌شک از زندگی مردم دور نیست و آنها می‌توانند با خاطری آسوده اثر را مورد کنکاش قرار بدهند. نمایش «من در پوست شیرم ...

رویدادها,نقد,برگزیده |

صبا آزادی کارگردان نمایش «من در پوست شیرم نمیگنجم» در گفت و گو با ایران تئاتر

هنرمند هرگز از اجتماع خود دور و جدا نیست
صبا آزادی کارگردان نمایش «من در پوست شیرم نمیگنجم» در گفت و گو با ایران تئاتر

هنرمند هرگز از اجتماع خود دور و جدا نیست

ایران تئاتر: خصوصیات یک اثر به دقت و کنکاش زیاد در متن نمایشنامه، کارگردانی اثر و البته طراحی قسمت‌های مختلف آن بستگی دارد. نکاتی که در ازای تناسب داشتن آنها باید انتظار داشت که مخاطب یعنی سرمایه دنیای نمایش استقبال خوبی از اثر داشته باشد و سبب رونق آن شود.

رویدادها,گفت‌و‌گوی تحلیلی,برگزیده,گفت‌و‌گو |