در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقدی بر نمایش دم پنبه ای ها:

پایانی بر فضای تیپیکال مرسوم در تئاتر  کودک
نقدی بر نمایش دم پنبه ای ها:

پایانی بر فضای تیپیکال مرسوم در تئاتر  کودک

ایران تئاتر_علی رحیمی:اولین اثر بابک مولانا در کسوت کارگردانی اگرچه موفق و قابل تقدیر بود اما روح داستان دورفمان در کالبد درام دم پنبه ای ها شکل کاملی نگرفت و مخاطب نتوانست در این نمایش آن مفهومی را که دورفمان در داستان شورش خرگوش ها بر آن تاکید داشت، درک کند.

رویدادها,برگزیده,یادداشت |