در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
در سومین کارگاه تخصصی جشنواره تئاتر فجر  تشریح شد

چگونگی حضور پروژه‌های نمایشی ایران در پایتخت‌های فرهنگی اروپا
در سومین کارگاه تخصصی جشنواره تئاتر فجر  تشریح شد

چگونگی حضور پروژه‌های نمایشی ایران در پایتخت‌های فرهنگی اروپا

سومین کارگاه تخصصی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با حضور اکتور ساتسولی از کشور یونان در سالن کنفرانس مجموعه تئاترشهر برگزار شد.

رویدادها,خبرهای تولیدی 1 |